เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดกลางยางพาราคึกคัก เกษตรกรแห่นำยางแผ่นดิบรอขาย

03 กรกฏาคม 2561
1,892
ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ คึกคัก หลัง กยท.อนุมัติเงินหมุนเวียนทดลองจ่าย 250 ล้านให้ตลาดกลาง 6 แห่งทั่วประเทศ หมุนเวียนรับซื้อยางพารา
2 ก.ค. 61 - ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม "คิกออฟ เงินหมุนเวียนเพื่อสำรองจ่ายค่ายาง" ภายหลังการยางแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติงบงบประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบจากเงินกองทุนสวนยางพารา ตามมาตรา 49(3) เพื่อให้ตลาดกลางยางพารา 6 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ตลาดกลางยางพาราจ.บุรีรัมย์ , ตลาดกลางยางพาราจ.หนองคาย , ตลาดกลางยางพาราจ.ยะลา , ตลาดกลางยางพาราจ.สงขลา , ตลาดกลางยางพาราจ.นครศรีธรรมราช และตลาดกลางยางพาราจ.สุราษฎร์ธานี ใช้หมุนเวียนเพื่อสำรองจ่ายค่ายางดังกล่าว รับซื้อยางพาราของชาวสวนยาง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรหรือชาวสวนยางได้รับเงินในวันที่ขายทันที อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม ด้วยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจะทำให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ผู้ซื้อก็จะเข้ามาแข่งขันราคามากขึ้น จะส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นไปตามกลไกอีกด้วย

บรรยากาศวันแรกก็ได้มีเกษตรกรชาวสวนยางจากอำเภอต่างๆ นำยางพาราแผ่นดิบมารอขายที่ตลาดกลางยางพาราอย่างคึกคักเพียงวันเดียวมากกว่า 14 ตัน และคาดว่าจะมีเกษตรกรนำยางแผ่นดิบมาขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวงเงินสำรองจ่ายค่ายางที่ได้รับอนุมัติ 250 ล้านบาท ตลาดกลางยางพารา จ.บุรีรัมย์ ได้รับโควตาเบื้องต้นจำนวน 9,900,000 บาท หากไม่เพียงพอก็สามารถเสนอของบประมาณเพื่อมาสำรองรับซื้อยางเพิ่มเติมได้

นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวภายหลัง เป็นประธานในพิธี "คิก ออฟ เงินหมุนเวียนเพื่อสำรองจ่ายค่ายาง" ที่ตลาดกลางยางพารา จ.บุรีรัมย์ ว่า จุดประสงค์ที่ทาง กยท.อนุมัติงบประมาณเพื่อมาสำรองจ่ายในการรับซื้อยางพาราในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่นำยางพารามาขายได้รับเงินในทันที ทั้งเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ให้เกษตรกรสามารถซื้อขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นด้วย ซึ่งเปิดวันแรกก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตลาดกลางยางพาราคึกคัก เกษตรกรแห่นำยางแผ่นดิบรอขาย". (02-07-2561). คม ชัด ลึก.:
สืบค้นเมื่อ 04-07-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net