เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กระทรวงเกษตรฯดึงต่างชาติ แมตชิ่งซื้อขายยาง

25 มิถุนายน 2561
2,426
"กฤษฎา" เชิญทูต-ผู้ประกอบการยางจาก 20 ประเทศ ลงพื้นที่โรงงานผลิตหวังขยายตลาดคู่ค้ามากขึ้น
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมเชิญคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ผู้ประกอบการยางจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้นำเข้ายางรายใหม่ เช่น เม็กซิโก อินเดีย และอิหร่าน เยี่ยมชมการผลิตและการแปรรูปยางพาราของไทยในพื้นที่ภาคใต้ จ.ตรัง และกระบี่ ในวันที่ 28-29 มิ.ย.นี้ ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ได้เห็นศักยภาพทางการผลิตยางพาราของไทยที่มีคุณภาพและสามารถส่งออกได้อันดับ 1 ของโลก

"กระทรวงเกษตรฯ ต้องการแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในฐานะผู้นำการผลิตยางคุณภาพ การส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก ทั้งยางแผ่นดิบรมควันและยางแท่ง ซึ่งจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดตลาด แสวงหาพันธมิตรคู่ค้าใหม่ในตลาดยางพาราโลก โดยปัจจุบันนอกจากส่งออกยางแผ่นดิบรมควันแล้วรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการแปรรูปยางเพื่อการส่งออกด้วย" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การลงพื้นที่จะอธิบายถึงการผลิตยางพาราของไทยและมาตรฐานการผลิตที่ดี รวมถึงการนำคณะทูตลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปยางทั้งระบบในพื้นที่ จ.ตรัง และในวันที่ 30 มิ.ย. การยางแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Bussiness Matching)ระหว่างสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยางกับผู้ประกอบการยางต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ กยท.ได้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน 250 ล้านบาท ให้กับตลาดกลางทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ คือ สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี หนองคาย และบุรีรัมย์ ที่มีโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับตลาดในการจ่ายให้กับเกษตรกร ชาวสวนยางแบบวันต่อวัน เพราะที่ผ่านมาตลาดกลางยังมีปัญหาขาดสภาพคล่อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กระทรวงเกษตรฯดึงต่างชาติ แมตชิ่งซื้อขายยาง". (25-06-2561). โพสต์ทูเดย์.:
สืบค้นเมื่อ 25-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.posttoday.com