เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ไฟเขียวเคาะราคาอ้อยขั้นต้น 880 บาท

20 มิถุนายน 2561
2,822
ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในเขตคำนวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7 และ 9 ในอัตรา 880 บาทต่อตัน ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้นลงที่ 52.80 บาทต่อ 1 หน่วยซี.ซี.เอส.ต่อตัน ขณะที่ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นอยู่ที่ 377.14 บาทต่อตัน?

ส่วนในเขตคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นที่ 5 กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นที่ 830 บาทต่อตัน ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และอัตราขึ้นลงอยู่ที่ 49.80 บาทต่อ 1 หน่วยซี.ซี.เอส.ต่อตัน ส่วนผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นอยู่ที่ 355.71 บาทต่อตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ไฟเขียวเคาะราคาอ้อยขั้นต้น 880 บาท". (19-06-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 20-06-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th