เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรและสหกรณ์ นำร่อง เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน แห่งแรกในต่างจังหวัด

28 พฤษภาคม 2561
1,156
ประจวบคีรีขันธ์ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่อง "เปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. หัวหิน หวังเป็นต้นแบบตลาด อตก.ในต่างจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในการนำผลผลิตสินค้าเกษตรมาจำหน่าย สร้างมาตรฐานสินค้าและราคาเพื่อผู้บริโภค
วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ตลาด อ.ต.ก.หัวหิน ซอยหัวหิน 51ถนนดำรงราช อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน ?สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.? ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3มิถุนายน 61 ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีในการเปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน อย่างเป็นทางการ ร่วมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทาง อ.ต.ก. ได้เปิดตลาด อ.ต.ก. หัวหิน ขึ้นเป็นแห่งแรกในต่างจังหวัด และหวังจะให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้กับ ตลาด อ.ต.ก.ในจังหวัดอื่นต่อไป เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ อ.ต.ก. เล็งเห็นถึงศักยภาพและต้องการของชาวหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ สำหรับการจัดงาน?สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.? จะเป็นการส่งเสริมกาตลาดและช่วยสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งผลิตสู่ภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ ความต้องการตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภค ช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากตามฤดูกาล ภายในงานมี กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ โดยเฉพาะสินค้าขึ้นชื่อ ของอำเภอหัวหิน คือ ทุเรียนป่าละอู ซึ่งขณะนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ผ้าทอพื้นเมือง กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตรและสหกรณ์ นำร่อง เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน แห่งแรกในต่างจังหวัด". (28-05-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 28-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com