เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ่อคลอดประกันมัน-ข้าวโพดกลางปีนี้

28 พฤษภาคม 2561
1,479
จ่อคลอดประกันมันสำปะหลัง ข้าวโพดกลางปีนี้ สมาคมประกันวินาศภัยเตรียมชงแผนให้กระทรวงการคลังเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกร
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอโครงการประกันภัยข้าวโพดและมันสำปะหลังต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจารณา ซึ่งคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจะมีความพร้อมในการรองรับการประกันภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด และมันได้ภายในกลางปีนี้

"จากความสำเร็จในการทำโครงการประกันภัยข้าวนาปีตลอด 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา สมาคมฯจึงได้ศึกษาแนวทางในการขยายโครงการประกันภัยพืชผลไปสู่พืชอื่น ๆ โดยได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน คปภ. และ บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดทำรูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ในเดือนก.ค.สมาคมฯ พร้อมด้วยภาคธุรกิจประกันภัยจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผล ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาแนวทางการทำประกันภัยพืชผล แอปเปิล และสาลี่ เพื่อนำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลในประเทศไทยต่อไป"

ส่วนการเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 นั้น ได้เริ่มโครงการไปแล้วตามมติ ครม. ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีพื้นที่เป้าหมายในการรับประกันภัย 30 ล้านไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 29 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไป จำนวน 1 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ ให้คุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งหมด 6 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บและไฟไหม้ วงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ และกรณีเกิดความเสียหายจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด วงเงินความคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรสามารถซื้อประกันภัยข้าวนาปีได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.61 ยกเว้นภาคใต้ เปิดในวันที่ 15 ธ.ค.61

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ่อคลอดประกันมัน-ข้าวโพดกลางปีนี้". (27-05-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 28-05-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th