เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ออกบัตรสินเชื่อ เกษตรสุขใจวงเงินรายละ3หมื่นดอกเบี้ย4%

23 พฤษภาคม 2561
7,037
ธ.ก.ส.ออกบัตรเกษตรสุขใจ เป้าหมาย 3 ล้านใบ ให้เกษตรกรไว้ซื้อปัจจัยการผลิต รายละไม่เกิน 3 หมื่น ดอกเบี้ย 4%
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เปิดตัวโครงการบัตรเกษตรสุขใจ และเริ่มส่งมอบให้เกษตรกรวันแรก เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมาโดยถือเป็นบัตรเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสินค้าที่จำเป็นกับร้านค้าที่กำหนด โดยคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดวงเงินรายละไม่เกิน 3 หมื่นบาท เป้าหมายมีเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วม 3 ล้านราย จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้นอีก 9 หมื่นล้านบาท

"เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาขอสมัครได้ที่สาขา ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ โดยกระบวนการอนุมัติจะพิจารณาเหมือนกับการขอสินเชื่อทั่วไป ซึ่งข้อดีการใช้บัตรจะมีความสะดวกปลอดภัย และช่วยให้นำวงเงินสินเชื่อที่ได้รับไปใช้จ่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง อีกทั้งสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ" นายอภิรมย์ กล่าว

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ผลจากมาตรการเกษตรประชารัฐคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนเกษตรกรได้ 4,800 ล้านบาท อาทิ ลดต้นทุนจากการลดราคาปุ๋ยเพื่อช่วยเกษตรกรในฤดูกาลผลิตนี้ 623 ล้านบาท ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุน 20-30% หรือคิดเป็นช่วยลดต้นทุน 1,400 ล้านบาท รวมถึงโครงการสินเชื่อลดต้นทุนการผลิตกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.ออกบัตรสินเชื่อ เกษตรสุขใจวงเงินรายละ3หมื่นดอกเบี้ย4%". (21-05-2561). โพสต์ทูเดย์.:
สืบค้นเมื่อ 23-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.posttoday.com