เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทบทวนนำเข้าข้าวสาลีแลกซื้อข้าวโพด โรงงานอาหารสัตว์ดิ้นลดสัดส่วน 1 ต่อ 2

15 พฤษภาคม 2561
2,695
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่มีตนเป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ซึ่งได้ให้ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เกษตรกร ฯลฯ เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดในประเทศที่อัตรา 1 ต่อ 3 หรือนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน ว่าจะยังคงใช้มาตรการเดิม หรือต้องกำหนดสัดส่วนใหม่ หรือมีมาตรการใหม่นอกจากนี้
"การทบทวนมาตรการกำหนดสัดส่วนนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และหลายมุม เพราะมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยที่ผ่านมาก็มีทั้งข้อเสนอของผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการให้ลดสัดส่วนเหลืออัตรา 1 ต่อ 2 หรือนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 2 ส่วน แต่เกษตรกรต้องการให้ใช้มาตรการเดิม คือ 1 ต่อ 3 ต่อไป ก็ต้องนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบกัน"

ด้านนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้ข้อสรุปในที่ประชุมร่วมกันว่าจะทบทวนมาตรการกำหนดการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหลือสัดส่วน 1 ต่อ 2 ภายใต้เงื่อนไขที่โรงงานอาหารสัตว์จะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท โดยผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ก็พร้อมที่จะเข้าไปรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาดังกล่าว.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ทบทวนนำเข้าข้าวสาลีแลกซื้อข้าวโพด โรงงานอาหารสัตว์ดิ้นลดสัดส่วน 1 ต่อ 2". (14-05-2561).
ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 15-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th