เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.เร่งขายยาง-โรงงานผลิตล้อ

30 เมษายน 2561
1,689
นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงแผนงานเร่งด่วนภายหลังเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จะเข้ามาแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ เนื่องจากราคายางในตลาดส่งมอบจริงในปัจจุบันถูกกำหนดโดยราคาในตลาดซื้อขายโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดล่วงหน้าโตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งวันที่ 4 พ.ค.นี้ กยท.จะประชุมร่วมกับผู้บริหารสหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศที่มีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน ว่ามีปริมาณการผลิตยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ในแต่ละประเภทเดือนละเท่าใด เพื่อที่ กยท.จะได้วางแผนนำไปเจรจาขายให้กับโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์ในไทย และผู้นำเข้าต่างประเทศโดยตรง เป็นการสร้างอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อต่างประเทศว่าประเทศผู้ผลิตมีตลาดซื้อขายส่งมอบยางจริงที่มีปริมาณการซื้อขายมากพอสมควร โดยเฉพาะยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้นที่ไทยเป็นประเทศเดียวที่ผลิตยางประเภทนี้ น่าจะมีราคาที่ดีขึ้น
"ราคาที่ กยท.จะขาย จะคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและกำไรที่ควรจะเป็นของชาวสวนยางที่จะได้รับ ซึ่งการประชุมร่วมกับชาวสวนในครั้งนี้จะมีการหารือถึงการตั้งนิติบุคคลขึ้นมารองรับด้วย อาจจะเป็นการร่วมทุนกับ กยท. หรือ กยท.จะตั้งบริษัทขึ้นมาทำการค้าเองก็ได้"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท.เร่งขายยาง-โรงงานผลิตล้อ". (29-04-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 30-04-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net