เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ขู่ใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ฟันล้งเอาเปรียบเกษตรกร

21 มีนาคม 2561
2,407
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงแผนงานบริหารจัดการผลไม้ เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งผลไม้หน้าร้อนสำคัญของไทยที่กำลังออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง เงาะ ส้มโอ มะพร้าว เป็นต้น ว่า เตรียมใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เพื่อเอาผิดกับพ่อค้ารวบรวมผลไม้เพื่อส่งออก (ล้ง) ที่ไม่ดี มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ทำสัญญาไม่เป็นธรรม และกดราคารับซื้อ หลังจากส่งเจ้าหน้าที่ค้าภายในออกตรวจสอบพฤติกรรมการรับซื้อผลไม้ล่วงหน้าของพ่อค้าในหลายพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออก พบว่าเริ่มเห็นพ่อค้าล้งมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตร เช่น กดราคา หรือทิ้งสัญญาซื้อล่วงหน้าโดยอ้างเรื่องคุณภาพสินค้า
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้กำลังตรวจสอบภายในว่าจะใช้กฎหมายใดในการเอาผิด โดยเฉพาะการใช้กฎหมายแข่งขันฯ ฉบับใหม่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้ ในมาตรา 57 วรรค 2 ระบุว่า ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจทำการ ใช้อำนาจต่อรองเหนือกว่าที่ไม่เป็นธรรม โดยบีบบังคับผู้ค้า ซึ่งไม่จำเป็นให้ผู้เดือดร้อนมาร้องเรียนเหมือนกฎหมายเดิมเพียงตรวจสอบพบพฤติกรรมทำการค้าไม่เป็นธรรมใช้อำนาจต่อรองเหนือว่าบีบบังคับ ก็สามารถใช้กฎหมายเอาผิดได้เลย โทษมีทั้งปรับร้อยละ 10 ของราคาตลาดในขณะนั้นๆ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ จึงอยากเตือนให้พ่อค้าล้ง เลิกพฤติกรรมเอาเปรียบ เพราะไม่อย่างนั้นคงต้องใช้กฎหมายแข่งขันฉบับใหม่จัดการเป็นคดีแรกๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ขู่ใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ฟันล้งเอาเปรียบเกษตรกร". (18-3-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 20-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000027136