เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สินค้าเกษตรปลอดภัย...ซื้อขายมั่นใจที่เว็บไซต์ DGTFarm

23 กุมภาพันธ์ 2561
1,827
ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปจากหลากหลายช่องทางเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านั้นปลอดภัยกับการบริโภค วิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานควรมีวิธีการสังเกตอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ อันดับแรกผู้บริโภคควรจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ และเพื่อความมั่นใจให้ดูว่าสินค้านั้นได้รับการรับรองมาตรฐานว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยหรือไม่ โดยสังเกตได้จากเครื่องหมายที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์หรือป้ายสินค้า เช่น เครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีจำหน่ายอย่างกว้างขวาง สามารถหาซื้อได้ในราคาไม่สูงมาก
เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (www.dgtfarm.com) ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง และมาจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งภายในเว็บไซต์แบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้าที่ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมาตรฐานอื่นๆ เช่น IFOAM, USDA, JAS, มกท., มอน., มก.สร.

2) สินค้าเกษตรแปลงใหญ่และ GAP เป็นสินค้าของกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาลและมีการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร

3) สินค้า QR Trace เป็นสินค้าที่ใช้ QR Code ที่ติดไปกับตัวสินค้าในการตามสอบแหล่งที่มาของสินค้า เช่น เกษตรกรผู้ปลูก พื้นที่ปลูก ล็อตการผลิตสินค้า มาตรฐานของสินค้า

เว็บไซต์ DGT Farm จึงเปรียบเสมือนตลาดกลางที่รวบรวมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาไว้บนโลกออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่สนใจได้อย่างสะดวกและมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้อย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นผู้ซื้อ-ผู้ขายได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (www.dgtfarm.com) โดยจะมีทีมงานเกษตรดิจิทัลคอยอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์ : 080-352-1558 หรือ 02-579-8648

ID Line : dgtfarm

Facebook : DGTFarm : ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (www.facebook.com/MyDGTFarm)
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ