เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อาหารไทยแย่แล้วไต้หวัน พบสารตกค้างในสินค้าอื้อ

19 กุมภาพันธ์ 2561
2,854
นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ระบุว่า กรมอาหารและยาไต้หวัน (TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.60 จำนวน 3 รายการเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งสด ทุเรียนสด และเมล็ดงาดำ
ทั้งนี้ ไต้หวันได้ขอให้ไทยชี้แจงสาเหตุของการปนเปื้อนสารตกค้างดังกล่าว รวมทั้งได้ให้ไทยเสนอแผนหรือมาตรการการแก้ไขปัญหาภายใน 12 มี.ค. 61 โดยระหว่างนี้ไต้หวันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวจากไทยจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชี้แจงไต้หวันจะใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นและอาจห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยต่อไป สำหรับสารตกค้างที่ TFDA ตรวจพบ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งสด ตรวจพบสาร Chlorfenapyr, Diuron, Fipronil, Triadimenol, Clothianidin และ Indoxacrab ทุเรียนสด ตรวจพบสาร Carbaryl, Procymidone, และ Metulaxyl และเมล็ดงาดำ ตรวจพบสาร Cypermethrin และ Carbaryl

นายวันชัย กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ขอให้ผู้ประกอบการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกของไทย ให้ระมัดระวังตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรวม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อาหารไทยแย่แล้วไต้หวัน พบสารตกค้างในสินค้าอื้อ". (16-02-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 19-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1205672