เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนปาล์มเฮ ราคาจ่อแตะกก. 4.20 บาท

14 กุมภาพันธ์ 2561
2,288
รมว.พลังงาน รับสิ้นเดือนก.พ.61 ราคาผลปาล์มแตะกิโลละ 4.20 บาท หลังรัฐลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเหลือ 3.14 แสนตัน กลับมาสู่ภาวะปรกติ
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินมาตรการบริหารสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศ โดยหลังจากกระทรวงพลังงานได้เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซลจาก 4 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน และกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 1.57 แสนตัน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนธ.ค.60 ถึงปัจจุบัน สามารถระบายสต๊อกปาล์มจาก 5.32 แสนตันต่อวันเหลือ 4.07 แสนตันต่อวัน และทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม (กก.) ละ 19 บาท เป็นกก.ละ 21 บาท ส่วนราคาผลผลิตปาล์มดิบก็มีเพิ่มขึ้นจากกก.ละ 3.37 บาท เป็นกก.ละ 4.10 บาท
ส่วนในระยะต่อไป ทั้ง 2 กระทรวงยังเร่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ในช่วงสิ้นเดือนก.พ.นี้ จะสามารถระบายสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบออกไปได้จนเหลือ 3.14 แสนตันต่อวัน ช่วยผลักดันราคาผลผลิตปาล์มดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กก.ละ 4.20 บาท ถือว่า เป็นไปราคาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวนปาล์มเฮ ราคาจ่อแตะกก. 4.20 บาท". (13-02-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 14-02-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/627150