เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดึงเอฟทีเอช่วยดันมหานครผลไม้โลก
12 กุมภาพันธ์ 2561
1,305
พาณิชย์ดึงคู่ค้าไทยที่มีการทำข้อตกลงเอฟทีเอเพิ่มช่องทางส่งออกผลไม้หวังดันมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมฯ มีแผนที่จะใช้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นกลไกในการส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ผลไม้ของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าให้ไทยเป็นมหานครด้านผลไม้เมืองร้อนของโลก โดยจะเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลไม้ของไทยใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรี เพื่อเพิ่มยอดการส่งออกผลไม้เมืองร้อนไปยังประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ลำไย และมะม่วง ที่ถือเป็นผลไม้ไทยที่ต่างชาติมีความนิยมบริโภคอย่างมาก

"ในปี60 ไทยเป็นผู้ส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปอันดับที่ 10 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกกว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีเอฟทีเอกับไทย และมั่นใจว่า จะสามารถเพิ่มยอดได้อีก เบื้องต้นกรมฯ มีแผนที่จะเข้าไปส่งเสริมและแนะนำช่องทางการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอเพื่อส่งออกผลไม้ไทย ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มีการเข้าไปช่วยพัฒนาการเพาะปลูก การผลิต เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน และยังได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพิ่มช่องทางค้าขายผ่านออนไลน์ เป็นต้น"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดึงเอฟทีเอช่วยดันมหานครผลไม้โลก". (12-02-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 12-02-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/626851
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×