เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไปรษณีย์ไทยช่วยชาวเกษตรสร้างแบรนด์พุทรานมสด ทันสุข สดจากไร่ถึงผู้บริโภค

31 มกราคม 2561
2,263
ไปรษณีย์ไทยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ยกระดับพุทราหวานบ้านโพน จ.กาฬสินธุ์ คัดเกรดพรีเมียม ลูกใหญ่ รสหวาน แบบไร้สารพิษ แบรนด์ "ทันสุข" ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วไทย หวังส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในทุกจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามพื้นที่ให้สามารถกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้คนในชุมชน
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของไปรษณีย์ไทยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายคนไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชนในท้องถิ่น โดยดำเนินการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญของทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพุทราหวานจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ ปรษณีย์ไทยจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ในแบรนด์ "ทันสุข" รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยคัดพุทราเกรดพรีเมียมนำเข้าสู่ระบบของไปรษณีย์ไทยในบริการ "อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์" และจัดจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้ที่ดีขึ้น โดย "พุทราหวานบ้านโพน" ถือเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย และมีกลิ่นนมเมื่อรับประทาน

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พุทราหวานบ้านโพนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันพัฒนาจนกลายเป็น "พุทรากางมุ้ง" ผลไม้สดปลอดสารพิษเด็ดกินได้จากสวน ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนดินแดนถิ่นผู้ไท ซึ่งขึ้นชื่อในรสชาติและผลใหญ่ เมื่อรับประทานจะมีกลิ่นหอมของนม เป็นของฝากยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมักจะซื้อเมื่อได้มาเยือน สำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ จะได้รับความรู้ และการใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งทางไปรษณีย์ การค้าขายผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านโพนให้เกิดรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคง
โดยไปรษณีย์ไทยได้ร่วมลงพื้นที่ตั้งแต่การให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การควบคุมมาตรฐานผลผลิต การคัดเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมเพื่อส่งขายในราคาที่สูงกว่า การใช้เครื่องวัดน้ำตาลในผลพุทรา การคำนวณราคาขาย นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนเกษตรกรสามารถส่งขายผลผลิตพุทราหวาน "ทันสุข" ให้คนไทยทั่วประเทศในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ พุทราหวานบ้านโพน แบรนด์ "ทันสุข" จ.กาฬสินธุ์ ได้ในราคากล่องละ 205 บาท (บรรจุกล่องละ 3 กิโลกรัม) ผ่าน 3 ช่องทางหลักของไปรษณีย์ไทย คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ THP Contact Center 1545 และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท www.thailandpostmart.com/ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไปรษณีย์ไทยช่วยชาวเกษตรสร้างแบรนด์พุทรานมสด ทันสุข สดจากไร่ถึงผู้บริโภค". (26-01-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 29-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/smes/detail/9610000008413