เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

วิศวะ มก. เปิดบ้านโชว์สุดยอดนวัตกรรม
ในงานวันเกษตรแห่งชาติปี 2561 แล้ววันนี้

26 มกราคม 2561
1,431
เดินหน้าขนผลงานนวัตกรรมต้นแบบมาโชว์กันเต็มที่ กับงาน "บนเส้นทางวิศวะกรรม ครั้งที่ 11 Agrinnovation Engineering 2018" ครั้งนี้จัดยิ่งโชว์ยิ่งใหญ่เน้นนวัตกรรมด้านการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ภายใต้แนวคิด "เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอยางยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กับงานโชว์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านการเกษตร ให้นำไปใช้งานได้จริง 39 ผลงาน พร้อมแสดงสาธิตการทำงานจากเจ้าของผลงานจริง
เปิดบ้านโชวสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและการศึกษาอย่างเป็นทางการ


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


เครื่องช่วยหยอดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง


โดรนฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการเกษตร


เครื่องช่วยคัดแยกไข่ไก่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติ


การพัฒนาระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กเพื่อการศึกษา


Smart Agriculture Platform


รถหยอดกล้านาโยน จากมันสมองคนไทย ที่ถูกใจชาวนาไทย


ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน "บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11" ได้ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศษสตร์ มก. เวลา 10.00-18.00 น. และสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/vidsavaku หรือ Facebook เปิดบ้านวิศวะ มก. หรือ โทร.027970952

สุดยอดงานโชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร วิศวะ มก. ครั้งที่ 11
AGRINNOVATION ENGINEERING 2018 (26-28 ม.ค. 61)รายงานโดย : มินยดา อนุกานนท์ ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม