เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่องงานวันเกษตรแห่งชาติ 2561 ในมุมดีๆ ที่ฟรีและมีแต่ได้!

25 มกราคม 2561
2,717
เวียนมาบรรจบครบรอบกันอีกครั้งหนึ่งกับงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน งานที่ผู้จัดการันตีว่าครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่มากและมากกว่า "งานเกษตรแฟร์" ที่เห็นเป็นประจำทุกปี ณ มก. บางเขนแห่งนี้ และกว่าจะเวียนมาบรรจบ ณ ที่นี่ นั้นต้องรอคอยกันนานถึง 5 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นจะยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวอ้างและรอคอยหรือไม่ รักบ้านเกิด.คอม จะพาไปส่องซูมให้เห็นกันชัดๆ ว่างานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้นอกจากพาเหรดร้านค้ามากมายอัดแน่นยาวเหยียดเต็มพื้นที่กว่า 4 กิโลเมตรแล้ว จะมีอะไรดี เด่น โดนใจ คอเกษตรกันบ้าง ซึ่งอาจมีผู้ชมงานหลายท่านยังไม่ทราบว่า นอกจากร้านค้าตลาดช็อปปิ้งที่อัดแน่นกันตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 9 วันนี้ยังมีกิจกรรมดีและฟรี ที่ทางเจ้าภาพผู้จัดงานอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังจัดเตรียมไว้ให้เยี่ยมชมฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่ายกันอีกด้วย
งานประกวดเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ :

1. งานแสดงและประกวดสุนัข โดย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

2.ประกวดวาดภาพ "ประมงวิถีไทย"ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดย คณะประมง แบ่งเป็นประเภททีม 3 คน ระดับอนุบาล (ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม โดยการแข่งขันจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น. แข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ตัดสิน 13.30 น. สามารถสมัครได้จนถึงวันที 26 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี 0-2942-8894 และ 0-2942-8364

3.ประกวดปลากัด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี และ เงินรางวัล 140,000 บาท โดย คณะประมง จะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ค่าสมัคร ตัวละ 100 บาท ตัดสินวันที่ 27 มกราคม 2561 มอบรางวัล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบุญอิมทรัมพรรย์ คณะประมง ผู้สนใจส่งปลากัดเข้าประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี 0-2942-8894 และ 0-2942-8364 สำหรับรายละเอียดการประกวดมีดังนี้

- ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว สีเดียว กลุ่มสีอ่อน กลุ่มสีเข้ม กลุ่มหลากสี(แฟนซี)

- ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งซีก สีเดียว กลุ่มสีเข้ม กลุ่มหลากสี(แฟนซี)

- ปลากัดครีบสั้น หางคู่ รวมทุกประเภทสี และ ปลากัดครีบสั้น หูช้าง รวมทุกประเภทหางและสี

- ปลากัดยักษ์ครีบสั้น รวมทุกประเภทหางและสี(วัดขนาดจากปากถึงโคนหาง ตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป)

- ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี

- ปลากัดครีบยาว หางจักร หางหนามเตย หรือ หางมงกุฏ รวมทุกประเภทสี

- ปลากัดครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่งซีก และ ปลากัดครีบยาวหางคู่ รวมทุกประเภทสี
ประกวดผลไม้ในวันที่ 29 มกราคม 2561


4.ประกวดผลไม้ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลไม้เข้าประกวดได้ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อทำการประกวดผลไม้ในวันเดียวกัน ซึ่งเปิดรับสมัคร/ประกวด ผลไม้ 18 ประเภท ได้แก่ ขนุนไม่จำกัดสายพันธุ์ ผลสุกพร้อมรับประทาน,ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์,ฝรั่งพันธุ์กิมจู,ฝรั่งมีเมล็ด ไม่จำกัดพันธุ์,กล้วยหอมทอง,กล้วยไข่,กล้วยน้ำว้า,มะม่วงผลสุก ไม่จำกัดสายพันธุ์,มะม่วงผลดิบ ไม่จำกัดสายพันธุ์,มะละกอสุก ไม่จำกัดสายพันธุ์,ละมุด ผลสุกพร้อมรับประทาน,ส้มโอเนื้อสีชมพู/แดง มีขั้วติด,ส้มโอเนื้อสีขาว/เหลือง มีขั้วติด, ส้มเปลือกล่อน มีขั้วติด,ส้มแก้ว ผลโต มีขั้วติด,องุ่น พันธุ์ไวท์มะละกา มีช่อติดกิ่ง,องุ่นไร้เมล็ด มีช่อติดกิ่ง และ มะพร้าวน้ำหอม

5.ประกวดแพะ-แกะ
ประกวดแพะ-แกะ วันที่ 28 มกราคม 2561


6.ประกวดกล้วยไม้ตัดดอก
การประกวดกล้วยไม้ ในวันที่ 27 มกราคม 2561


เสวนา-บรรยาย-ประชุมทางวิชาการ : ที่มีข้อมูลความรู้มากมายในทุกสาขาการเกษตร เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 341 เรื่อง รวมการบรรยายพิเศษ การอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ จำนวน 21 หัวข้อ ใน 12 สาขา ได้แก่ สาขาพืช,สาขาสัตว์,สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์,สาขาประมง,ส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สาขาศึกษาศาสตร์,เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะขอกล่าวถึงไฮไลท์ที่น่าสนใจ ไว้พอประมาณ เพราะมีมากมายหลากหัวข้อมากในครั้งนี้(ผู้สนใจสามารถขอสูจิบัตรหน้างานได้)

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
- เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เข้าชมตั้งแต่วันที่ ไป ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 1

ตารางกำหนดการบรรยาย-อภิปราย-เสวนาพิเศษ


วันพุธที่ 31 มกราคม 2561


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การลดต้นทุนการพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม


นิทรรศการศาสตร์พระราชาและเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0 :
โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์

ความรู้อัดแน่นยาวเหยียดจากเกษตรกรหัวกะทิของประเทศ ในโซนศาสตร์พระราชาด้านส่งเสริมอาชีพ
หน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง พันธุ์ KUML 4


รายงานโดย : มินยดา อนุกานนท์ ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม