เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรไทยเอาจริง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุค 4.0
ด้วยนวัตกรรมเกษตรมากมายในงานเกษตรแห่งชาติ มก. บางเขน

20 มกราคม 2561
5,299
จัดยิ่งใหญ่กว่าปีไหนๆ กับงานวันเกษตรแห่งชาติ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0" ซึ่งปีนี้มาพร้อมกับนวัตกรรมการเกษตรสุดเจ๋งมากมาย เพื่อจะประกาศศักดิ์ดาว่าภาคการเกษตรของไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่นโยบายขายฝันเหมือนที่ผ่านมา ถ้าไม่อยากตกไปอยู่ในยุคหิน คนในแวดวงการเกษตรห้ามพลาด กับนิทรรศการงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร,การฝึกอบรมอาชีพ,การประกวดพืช-สัตว์,การพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจตัวใหม่,เวทีประชุมทางวิชาการทางข้าว พืช สัตว์ และสินค้าการเกษตรจากเกษตรกรตัวจริงที่อัดแน่นเต็มพื้นที่ยาวกว่า 4 กิโลเมตร ซึ่งงานนี้จัดมาเพื่อผู้คนในแวดวงเกษตรโดยเฉพาะ ชนิดที่ว่าหากพลาดแล้วจะพลาดเลยเพราะนอกจากจะไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้ว คนเกษตรภาคกลางจะต้องรอคอยงานเกษตรสุดยิ่งใหญ่ที่จะเวียนวนกลับมา ณ มก. บางเขน แบบนี้ไปอีก 5 ปี!
งานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มก. บางเขน 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561


นอกจากนวัตกรรมการเกษตรที่จัดเตรียมไว้รองรับผู้เยี่ยมชมงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่จะเปิดให้เยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น.แล้ว ยังมีการนำระบบจำหน่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับร้านค้าภายในงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยซื้อ-ขายจ่ายเงินผ่านระบบ "แม่มณี" ของ SCB แค่เพียงใช้ Smart Phone สแกน QR CODE ของร้านค้า และ โอนเงินผ่าน Application ของธนาคารต่างๆ บนมือถือ ก็ช่วยลดความยุ่งยากเรื่องการจ่ายหรือทอนเงิน และช่วยป้องกันเงินสูญหายจากการพกพาเงินสดมาเดินเที่ยวชมงานที่มีผู้คนพลุกพล่านได้ด้วย ทั้งนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ แจกทองคำหนักครึ่งสลึงให้แก่ผู้ที่ใช้จ่ายเงินของ SCB Easy App เพื่อการ Shopping สินค้าภายในงานให้ได้ลุ้นโชคกันตามเงื่อนไขทุกวันตลอด งานนี้

สะดวกสบายกับการซื้อ-ขายผ่านระบบ "แม่มณี" ของ SCB


โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งพัฒนาเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 ได้ระดม 22 หน่วยงานในสังกัด นำนวัตกรรมการเกษตรมาจัดแสดงในงาน เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

นายแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติว่า งานวันเกษตรแห่งชาติ เป็นงานสำคัญประจำปีที่กระทรวงฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการเกษตร เผยแพร่สู่สาธารณะชน เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบยั่งยืน สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพเกษตรและธุรกิจการเกษตร ให้เกษตรกรในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าในเชิงคุณภาพได้ ด้วยการนำนวัตกรรมที่นำมาเผยแพร่ไปต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป

สำหรับปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

แถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561


นายวราวุธ ชูธรรมรัช รองอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาตินี้ อยู่ใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ โดยทั้ง 22 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำผลงานที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตรมาจัดแสดงให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจะมีไฮไลท์สำคัญ คือ การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ที่แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่

1.โซนศาสตร์พระราชาด้านพืช โดย กรมการข้าว จัดแสดงไฮไลท์สำคัญ เช่น ธัญโอสททางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ และนวัตกรรมข้าวไทยก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง กรมวิชาการเกษตร จัดแสดงไฮไลท์สำคัญคือ โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์ ,เห็ดภูฏานลูกผสมสายพันธุ์ใหม่,ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าชุมพร 84-4,ต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าเชียงใหม่ 80 และ พันธุ์ขมิ้นชันตรัง 84-2

2.โซนศาสตร์พระราชาด้านดิน โดย กรมพัฒนาที่ดิน และ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(ส.ป.ก.) จัดแสดงไฮไลท์สำคัญ เช่น พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำน้อย,นวัตกรรมย้อนกลับ,การแกล้งดิน เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยการควบคุมการให้น้ำผ่านหินปูนฝุ่น
นวัตกรรมหมุด QR CODE ใช้สำหรับการปักหมุดอ้างอิง


3.โซนศาสตร์พระราชาด้านน้ำ โดย กรมฝนหลวงและการบินการเกษตร,องค์การสะพานปลา และ กรมประมง ได้จัดแสดงไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น ศาสตร์พระราชาปูม้า 4.0 ,ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ และวิธีการกินปูม้าอย่างถูกวิธี ด้านกรมประมงจัดแสดงไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น นวัตกรรมหมุด QR CODE ใช้สำหรับการปักหมุดอ้างอิง ฝายน้ำพับได้ Version 4.0 และนวัตกรรมเครื่องมือวัดความชื้นในดินเพื่อการให้น้ำแก่พืช

4.โซนศาสตร์พระราชาด้านส่งเสริมอาชีพ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมส่งเสริมการเกษตร,การยางแห่งประเทศไทย,องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนม,กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์,สำนักงานวิจัยการเกษตร,สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแก่งชาติ,องค์การตลาดเพื่อการเกษตร,กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน,สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมหม่อนไหม จัดแสดงไฮไลท์สำคัญ เช่น กี่ทอผ้าไหมแบบไม่ลอกกาว,กระเป๋าผ้าไหมเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ,สไบคอลลาเจน ด้านกรมปศุสัตว์ จัดแสดงไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น โคนมอาชีพพระราชทาน,น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาปศุสัตว์ 4.0 และ ผลผลิตปศุสัตว์ 4.0 ส่วน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดแสดงไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ผ่านภาพยนตร์ 2 มิติ ในโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาด 30 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าจาก Young Smart Farmer และ กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วย
กระเป๋าผ้าไหมเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิและสไบคอลลาเจน


ด้าน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเกษตรแห่งชาติปีนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัย ของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้นำไปประยุกต์ใช้จริง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาผลงานนวัตกรรมวิจัยด้านต่างๆ จำนวนกว่า 100 ผลงาน ภายใต้แนวคิด"เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0" ที่จะนำมาร่วมแสดงในงานตลอด 9 วันนี้ ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ แบ่งเป็น 7 โซนต่างๆ ดังนี้

1.นิทรรศการเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0 จำนวน 100 ผลงาน อาทิเช่น ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง พันธุ์ KUML 4,บราวนี่มันสำปะหลังอบกรอบ,ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลัง,ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก,เอ็มไซม์ขอดเกล็ดปลา,ซีอิ้วข้าวเหนียวดำ,ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท,จักรยานลู่วิ่งเพื่อการออกกำลังกายของสุนัข,กล่องสัตว์เลี้ยงพิเศษ,ผงสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

2. การสาธิตผลงานนวัตกรรม อาทิเช่น กรงอเนกประสงค์สำหรับสัตว์ป่วยอัมพาต,การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม
ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ใหม่ KUML 4 เมล็ดใหญ่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับแปรรูปเป็นวุ้นเส้น


3.การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ และ สาธิตการทำอาหาร เช่น การทำขนมเปียกปูนกะทิสด,การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก,การใช้น้ำสำหรับสวนแนวตั้ง

4. การจัดแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร เน้นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Desing Award 2018 และ ผลิตภัณฑ์จาก KU FARM,KU OUTLET เช่น ผลิตภัณฑ์จากไก่เคยูเบตง,การแปรรูปจากงานวิจัย,ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop


สินค้าเกษตรจากกลุ่ม Young Smart Farmer ทั่วประเทศ


5.การประกวดและการแสดง อาทิเช่น การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ,กล้วยไม้,ผลไม้,สัตว์เลี้ยงประเภทแพะ-แกะ,ปลากัด,การจัดตู้ปลาสำหรับนักเรียนระดับต่างๆ

6.กิจกรรมจำหน่ายของชมรม สโมสร ร้านอาหารของนักเรียนนักศึกษา และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลางแจ้ง

7. ตลาดนัด 13 โซน เพื่อการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและ องค์กรการเกษตร เช่น ข้าวสาร,มะขามหวาน,ผลิตภัณฑ์แปรรูป,เทคโนโลยีการเกษตร,เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นๆ จาก 8 ตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดโบราณ มาร่วมจัดจำหน่ายอีกมากมายภายในงาน .
ธนาคารปูไข่ พลังงานโซลาร์เซลล์ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม


วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสชนิดใหม่ ในปลานิลและปลานิลแดง


แผนผังการจัดงาน "วันเกษตรแห่งชาติ" ประจำปี 2561


รายงานโดย : มินยดา อนุกานนท์ ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม