เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อย.ยืนยันยังไม่อนุญาตให้ปลูก พืชกัญชา ในประเทศไทย

17 มกราคม 2561
2,107
น.พ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยได้เลือกพื้นที่ 5,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชกัญชาแห่งแรกของไทย โดยนำร่องในจังหวัดสกลนครนั้น ยืนยันว่า ยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาในประเทศไทย ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นการอนุญาตปลูก HEMP (เฮมพ์) หรือ กัญชง ซึ่งเป็นพืชชนิดย่อยของพืชกัญชา เพื่อรองรับการพัฒนาการปลูกในเชิงอุตสาหกรรม สนับสนุนเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศต่อไปเท่านั้น โดยการปลูกกัญชงต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวง ซึ่งผู้อนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ส่วนกรณีกัญชาที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีการครอบครองพืชกัญชา เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยที่จะพัฒนาสารสกัดจากกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ซึ่งมีเพียงมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งเดียวที่ทำการขออนุญาต ขณะที่แนวคิดการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ ยังไม่มีการหารือเพิ่มเติม โดยเรื่องดังกล่าวต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และโทษของกัญชา ซึ่งต้องรอผลการศึกษาที่มีความชัดเจน

สำหรับความแตกต่างของกัญชงกับกัญชานั้น แม้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันมาก แต่มีสารสำคัญคือสาร เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol) หรือ THC ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแตกต่างกัน โดยกัญชงจะมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 1 ส่วนกัญชา มีสาร THC สูงกว่าเกินร้อยละ 3
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อย.ยืนยันยังไม่อนุญาตให้ปลูก พืชกัญชา ในประเทศไทย". (16-01-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 17-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000004994