เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชนหวั่นเปิดเอฟทีเอไทย-จีน ส่งภาษีนำเข้า 0% กระทบเอสเอ็มอีเกษตร

09 มกราคม 2561
2,113
ภาคเอกชนหวั่นผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีเอฟทีเอ ไทย-จีน ส่งผลภาษีนำเข้าเหลือ 0% มีผล 1 ม.ค. 2561 ส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ แนะภาครัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีรายเล็ก
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศปรับลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือ 0% ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-จีน เพิ่มเติมอีก 703 รายการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 กระทบกลุ่มสินค้าเกษตร เพราะถ้าสินค้าเกษตรของจีนได้รับการยกเว้นภาษีเหลือ 0% ราคาสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากจีนก็จะถูกลง จะเข้าแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งอาจจะทำให้สินค้าเกษตรของไทยต้องปรับตัวลดลงมาอีก

ทั้งนี้ เกษตรกรไทยจะต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากว่าจะเน้นราคาขายที่ถูก และให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย อีกช่องทางหนึ่งช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถอัปราคาขายขึ้นมาได้

ด้านนายสมชาย พรพัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย กล่าวต่อว่า จากกรณีที่ไทยเปิดเขตการค้าเสรีกับจีน ขณะนี้เริ่มมีสินค้าจากจีนเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งภาครัฐควรที่จะออกมาตรการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอี โดยได้มีการเสนอมาตรการ 4 ข้อ ดังนี้ 1. ชะลอการปรับขึ้นค่าแรง เพราะจะทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มขึ้น 2. ภาครัฐควรจะได้มาตรการลดภาษีให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กให้อยู่ในอัตราเดียวกับที่จีนเก็บกับผู้ประกอบการในประเทศของเขาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 3. ภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยการยกเว้น และ 4. ลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการที่ทำสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชนหวั่นเปิดเอฟทีเอไทย-จีน ส่งภาษีนำเข้า 0% กระทบเอสเอ็มอีเกษตร". (08-01-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 09-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/smes/detail/9610000001996