เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชงครม.ของบ5.2หมื่นล. ลุยเกษตรยั่งยืน9102

09 มกราคม 2561
3,732
รมว.เกษตรฯชงครม.ของบ 5.2 หมื่นล้านบาท ดันโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 9102 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป้าหมายหายจนปลดหนี้ให้เกษตรกรกว่า 5.78 ล้านรายทั่วประเทศ ต่อยอดโครงการ 9101 มอบนโยบายขันน๊อตเจ้าหน้าที่เกษตร ปรับตัว ทำแผนใช้งบ เป็นมือประสานสิบทิศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรกล่าว เมื่อวันที่ 8 มกราคม ในการมอบนโยบายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัดทั่วประเทศตอนหนึ่งว่า ในการปฏิบัติงานนโยบายใหม่และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนในพื้นที่ ขอให้เกษตรอำเภอกับเกษตรจังหวัดเป็นหลักในการดำเนินการ โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมจะมีงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม ให้เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ทำแผนพัฒนาเกษตรระดับอำเภอ ตำบลเตรียมไว้ เน้นสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำ เป็นความต้องการของชาวบ้าน และแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ โดยเรียงลำดับความสำคัญไว้ด้วย

รมว.เกษตรฯกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังขอให้เกษตรจังหวัดไปพบทำความรู้จักกับพ่อค้า ห้างร้าน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อช่วยประสานงานแก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ที่สำคัญเกษตรจังหวัดต้องมีบุคลิกและคุณสมบัติของนักประสานงาน ขอให้เกษตรจังหวัดประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดมากขึ้น ให้มีข้อมูลการตลาดมาทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา

"งานใดของกระทรวงเกษตรฯไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ ขอให้เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด รับผิดชอบ และเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การแจกปัจจัยการผลิต ขอให้เป็นของดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม อย่าให้เกษตรกรว่าเราและหน่วยงานได้ ขอให้เจ้าหน้าที่เกษตรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ให้มีความรู้มากกว่าเกษตรกร ผมขอย้ำว่างานของเกษตรเป็นงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่แท้จริง ขอบอกเกษตรอำเภอและเกษตรตำบล ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ ระมัดระวังในการทำงาน เพราะใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด ทำงานแล้วต้องได้ใจชาวบ้าน อย่าให้พูดได้ว่าไม่มีเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลก็อยู่ได้ ที่สำคัญต้องเน้นลงพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เราได้งาน รู้จักคน ได้ใจชาวบ้านและเกษตรกร เวลามีปัญหาจะได้คุยกันง่าย"นายกฤษฎากล่าว

และว่า นอกจากนี้ ตนยังมีนโยบายให้รางวัลลูกน้องที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจอย่างดีในการทำงาน เช่น เกษตรอำเภอขวัญใจประชาชน หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลดีเด่น ส่วนแนวทางนั้น ขอหารือกับผู้บริหารกรมฯก่อน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายให้ชัดเจน มีระบบคุณธรรม คนทำงานและมีผลงานต้องได้รับการส่งเสริมทั้งตำแหน่งหน้าที่ โอกาสในการอบรมพัฒนาตนเอง

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯเปิดเผยว่า รมว.เกษตรฯเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของบกลางและงบกลางปีจากงบประมาณ ในโครงการ 9102 เพื่อพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 77 จังหวัด วงเงิน 5.2 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สมัยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรมว.เกษตรฯทำได้ วงเงินงบประมาณ 2.27 หมื่นล้านบาท แต่อาจมีระยะเวลา 90 วัน ค่อนข้างสั้น ทำให้มีเรื่องร้องเรียนทุจริตจากเกษตรกรกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่ถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบเป้าหมายความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้ นายกฤษฎา จึงนำมาขยายผลโครงการ 9102 ฝึกอบรมเกษตรกร 5.78 ล้านราย จากเกษตรกรในโครงการ 9101 กว่า 1.82 ล้านราย และรวมถึงกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนคนยากจน 3.96 ล้านราย ผ่านคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนระดับอำเภอ เข้าสู่แผนฟื้นฟูอาชีพเพิ่มรายได้ ในแพ็คเกจแก้หนี้ชุมชนละ 500 คน เสนอแผนธุรกิจไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อชุมชน จะแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกรใหม่ มาอบรมหลักสูตรพื้นฐาน กับกลุ่มเกษตรกรเก่าจากโครงการ 9101 ที่ไม่มีทุนต่อยอด และกลุ่มที่พร้อมเรื่องเงินทุน จะมีหลักสูตรต่อยอดเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ชื่อโครงการ 9102 จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น โครงการพัฒนาเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยเสนอต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในสัปดาห์นี้ และนำเข้าครม.วันที่ 16 มกราคม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชงครม.ของบ5.2หมื่นล. ลุยเกษตรยั่งยืน9102". (09-01-2561). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 09-01-2561,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/313131