เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตรวจสอบสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเรียลไทม์ ตามนโยบายรัฐบาล

08 มกราคม 2561
2,461
พระนครศรีอยุธยา - อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจสอบสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความมันใจการบริหารจัดการ ราคาก็จะมีความเสถียรภาพ เกษตรกรก็จะได้ราคาที่เหมาะสม
วันนี้ (6 ม.ค.) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอำเภอลาดบัวหลวง ที่บริษัท นานาภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีปริมาณสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามบัญชีที่แจ้งไว้ 2,176 ตัน โดยการตรวจสอบในวันนี้ พบว่า มีปริมาณครบถ้วนถูกต้องการบัญชีที่แจ้งไว้

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทราบปริมาณคงเหลือของสินค้าเกษตร เพื่อที่จะบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกร จนมาถึงกลางทางก็คือ ผู้รวบรวม และก็ไปปลายทางก็คือ ผู้ใช้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานอาหารสัตว์ และก็มีบางส่วนที่ส่งออกต่างประเทศ เพราะถ้าทราบปริมาณคงเหลือแบบเรียลไทม์ เวลาที่แท้จริง เราก็สามารถบริหารจัดการได้ ระดับราคาก็จะมีความเสถียรภาพ เกษตรกรก็จะได้ราคาที่เหมาะสม

ด้าน นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในอยุธยามีคลังเก็บข้าวโพดอย่างนี้มีอยู่ 4 แห่ง ปริมาณโดยรวมก็จะอยู่ 4 หมื่นตัน ซึ่งทางกรมการค้าภายใน จัดทีมงานลงพื้นที่ตรวจทั้งหมดทุกที่ ตรงนี้คือ สินค้าเกษตร 1 ใน 3-4 สินค้าที่เป็นสินค้าหลักที่เราจะต้องตรวจสอบต่อไป ไม่ใช่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ต่อจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสต๊อกข้าว ข้าวเปลือก ข้าวสาร และมันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน เพื่อต้องการทราบสต๊อกที่แท้จริงในเวลาขณะนั้น เพื่อจะบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเป็นธรรม และเกษตรกรเลี้ยงชีพอยู่ได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ปลายทางก็คือ กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์โรงงานอาหารสัตว์ก็จะไม่มีต้นทุนที่สูงเกินไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตรวจสอบสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเรียลไทม์ ตามนโยบายรัฐบาล". (06-01-2560). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ https://mgronline.com/local/detail/9610000001634