เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ช่วยด้วย ชาวสวนกาแฟชุมพรวอนรัฐพยุงราคาก่อนดิ่งเหว เดือดร้อนหนัก ไม่คุ้มทุน
26 ธันวาคม 2560
1,415
ชุมพร - เกษตรกรชาวสวนกาแฟ จ.ชุมพร แหล่งปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศ โอดราคาผลผลิตตกต่ำในรอบหลายปี วอนรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาด้วย
ปัจจุบัน ราคาพืชผลทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรทางภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกหลักได้รับผลกระทบอย่างมาก นอกจากนั้น ยังพบว่าผลผลิตกาแฟในจังหวัด จ.ชุมพร ก็ประสบปัญหาราคาตกต่ำเช่นเดียวกัน
นายอุดม แขกจัตุรัส อายุ 65 ปี อยู่บ้านไม่มีเลขที่ บ้านพันวาล หมู่ที่ 20 ตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ตำบลรับร่อ แห่งนี้ที่มีเกษตรกรปลูกกาแฟมากที่สุดในจังหวัดชุมพร สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดกาแฟสุก จำนวน 4 ตัน เมื่อนำมาตากแห้ง และสีให้เหลือแต่เมล็ดจะได้เมล็ดกาแฟเพียง 1 ตันเท่านั้น สำหรับตนปีนี้ได้ผลผลิตกาแฟตากแห้งแล้วประมาณ 2 ตัน แต่ราคาไม่สู้ดีนัก เนื่องจากจากเดิมในรอบหลายปีที่ผ่านมา ราคาเมล็ดกาแฟสีจะขายได้กิโลกรัมละ 80-85 บาท ปัจจุบันนี้ ราคาตกลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 60.50 บาท ขณะที่ราคาปุ๋ย และปัจจัยอื่นๆ กลับมีราคาสูงขึ้น ทำให้ชาวสวนกาแฟได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ จึงอยากให้รัฐบาลหันมาสนใจเกษตรกรชาวสนกาแฟบ้าง เพราะราคาในปัจจุบันทำให้เดือดร้อนกันมาก
โดยข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พบว่า จังหวัดที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 60 ของการผลิตทั้งหมดของประเทศ กาแฟที่ปลูกเป็นพันธุ์โรบัสตา ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในอำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 178,283 ไร่ ผลผลิตรวม 24,345 ตัน/ปี สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นเงินมากกว่า 1,500 ล้านบาท ปัจจุบัน ต้องประสบปัญหาราคาตกต่ำในรอบหลายปีที่ผ่านมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ช่วยด้วย ชาวสวนกาแฟชุมพรวอนรัฐพยุงราคาก่อนดิ่งเหว เดือดร้อนหนัก ไม่คุ้มทุน". (26-12-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 26-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/south/detail/9600000129818
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×