เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมช.กษ.เตรียมชง ครม.ซื้อดาวเทียมเพื่อการเกษตร

25 ธันวาคม 2560
1,377
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน..เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อเกษตรอย่างยั่งยืน"
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน..เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อเกษตรอย่างยั่งยืน" กล่าวว่า งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปรียบเสมือนเป็นงานของสถาปนิก ถ้าออกแบบได้ดี ช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านออกมาได้สวยงามและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจะมีดาวเทียมเพื่อการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งรัฐบาลควรลงทุนซื้อดาวเทียมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยจะส่งผลให้การติดตามดูพื้นที่ทางการเกษตรแม่นยำ ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษตรกรทั้งประเทศ เพราะปัจจุบันข้อมูลเรื่องการทำเกษตรของไทยอยู่ในฐานะรุ่งริ่ง ไม่แม่นยำ ดังนั้นต้องมีข้อมูลที่แม่นยำจะบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจน ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนที่จะนำเรื่องการซื้อดาวเทียมเกษตรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รมช.กษ.เตรียมชง ครม.ซื้อดาวเทียมเพื่อการเกษตร". (22-12-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 25-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9600000128760