เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อคส.ขายสต๊อกมันสำปะหลังเสื่อม ส.การค้าชี้ไม่กระทบตลาด

27 พฤศจิกายน 2560
2,412
อคส.เตรียมประมูลมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาล ส.การค้ามันฯชี้ระบายมันเสื่อมสภาพไม่กระทบราคา ตลาดแน่
พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อคส.ได้เชิญผู้ประกอบการเจ้าของคลังสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงการเปิดประมูลสำปะหลังที่อยู่ในสต๊อกรัฐบาล ซึ่งเตรียมจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปในเร็ว ๆ นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างร่างทีโออาร์ที่ใช้ในการประมูล อคส.ยึดหลักการของกรมการค้าต่างประเทศโดยเบื้องต้นอาจไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล เพื่อช่วยการระบายมันสำปะหลังในสต๊อกให้หมด ลดภาระให้กับรัฐบาล

ทั้งนี้ อคส.อยู่ระหว่างการพิจารณาด้วยว่า คุณภาพ ปริมาณสต๊อก มันสำปะหลังขณะนี้มีปริมาณเท่าไร เบื้องต้นอาจพิจารณาจ้างเซอร์เวเยอร์เข้าไปตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ น้ำหนัก เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาเปิดประมูลมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาลก่อนการเปิดประมูล แต่การว่าจ้างเซอร์เวเยอร์มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอาจจะพิจารณาประมูลมันสำปะหลัง โดยยึดข้อมูลเดิมก็เป็นได้ แต่ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

"ปริมาณมันสำปะหลังที่เปิดประมูลในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นมันสำปะหลังที่เสื่อมคุณภาพ รวมไปถึงมันสำปะหลังที่ติดคดีและไม่ติดคดีจากโครงการตั้งแต่ปี 2551/2552 จะนำออกมาเปิดประมูลให้หมด ส่วนการดำเนินการนั้นอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน อัยการ ซึ่งเดินหน้าตามกฎหมายต่อไป และการนำมันสำปะหลังออกมาประมูลครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วว่าสามารถนำมาประมูลได้ อคส.จึงได้นำออกมาประมูล"

รายงานจากกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดประมูลมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ปริมาณ 3,447 ตัน และเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 263 ตัน ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นการทั่วไป 2 ราย แต่สำหรับการประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล ส่งผลให้มันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาลคงเหลือ 98,000 ตัน ที่ อคส.อยู่ระหว่างการทำแผนการขายมันและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลมันสำปะหลังของรัฐบาลที่จะดำเนินการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อตลาดและราคามันสำปะหลังแต่อย่างไร เนื่องจากมันสำปะหลังที่นำออกมาประมูลจากโครงการจำนำตั้งแต่ปี 2551 น่าจะเสื่อมคุณภาพไปมากแล้ว เมื่อประมูลคงเข้าสู่อุตสาหกรรมเฉพาะ หรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงมากกว่า

"ราคามันสำปะหลัง หัวมันสด ความชื้นที่ 30% กก.ละ 2.20-2.50 บาท ส่วนมันเส้น ความชื้นที่ 25% กก.ละ 6-6.20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่เกษตรกรรับได้ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังทยอยออกสู่ตลาดแต่ยังน้อย เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเกี่ยวข้าว แต่น่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อคส.ขายสต๊อกมันสำปะหลังเสื่อม ส.การค้าชี้ไม่กระทบตลาด". (26-11-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 26-11-2560, ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 27-11-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-78290