เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พบด้วงแรด ทำลายต้นมะพร้าว
10 พฤศจิกายน 2560
2,375
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อตรวจวินิจฉัยแมลงศัตรูมะพร้าว ตามที่ได้รับแจ้งจากนายยุติธรรม ปรมา เกษตรกรบ้านปากอ่าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อตรวจวินิจฉัยแมลงศัตรูมะพร้าว ตามที่ได้รับแจ้งจากนายยุติธรรม ปรมา เกษตรกรบ้านปากอ่าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

พบว่าบริเวณต้นมะพร้าวที่เกษตรกรปลูกไว้ในสวนจำนวนกว่า 10 ต้น มีจำนวน 2 ต้นที่ใบมีรอยแหว่งขาดเป็นริ้ว ขณะที่ทางใบหักพับ และพบรอยเจาะบริเวณโคนทางใบมะพร้าว ซึ่งจากผลการสำรวจวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่หลายหลังพิจารณาจากอาการดังกล่าวมีความเห็นว่า เป็นลักษณะการเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าว

จึงได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดโดยให้ดูแลรักษาแปลงให้มีความสะอาดเรียบร้อย และใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม สำหรับการควบคุมด้วงแรดมะพร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดที่รุนแรงสร้างความเสียหายให้กับแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

สำหรับด้วงแรดนั้น เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน มี 2 ชนิด คือ ด้วงแรดชนิดเล็ก และด้วงแรดชนิดใหญ่ ด้วงแรดชนิดเล็กพบทั่วทุกภาคของประเทศไทยและพบบ่อยที่สุด สำหรับด้วงแรดชนิดใหญ่มักพบไม่บ่อยนัก พบได้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ของประเทศ จากการปลูกปาล์มน้ำมันแทนการปลูกมะพร้าวจำนวนมากในประเทศไทย ด้วงแรดมะพร้าวจึงเริ่มมีปรากฏมากขึ้น

เนื่องจากเมื่อมีการโค่นล้มต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มที่มีอายุมากและปลูกต้นปาล์มทดแทนใหม่ ทำให้มีแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมากขึ้น จึงเข้าทำลายต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ และต้นมะพร้าว โดยปกติด้วงแรดมะพร้าวไม่สามารถระบาดได้ เหตุที่เกิดการระบาด อาจกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากความละเลยที่ปล่อยให้มีแหล่งขยายพันธุ์จำนวนมาก ทำให้เพิ่มปริมาณมากจนเข้าทำลายพืชให้ได้รับความเสียหาย ลักษณะการทำลาย เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน ทำให้ทางใบหักง่าย และยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อน ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้ว ๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้าโดนทำลายมาก ๆ ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็น รอยแผลที่ถูกด้วงแรดกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดโรคยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด

ด้วงแรดมีอายุยืนยาวหลายเดือน และมีการผสมพันธุ์หลายครั้ง เพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์ครั้งเดียว สามารถวางไข่ที่สมบูรณ์ได้นานถึง 130 วัน และชอบวางไข่ในแหล่งขยายพันธุ์ที่มีความชื้นพอเหมาะที่อุณหภูมิระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส เพศเมียจะรับการผสมพันธุ์และวางไข่เมื่อออกจากดักแด้แล้ว 40-50 วัน ปกติวางไข่ครั้งละ 10-30 ฟอง สูงสุดประมาณ 152 ฟอง

วงจรชีวิต ตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลา 4-9 เดือน โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน เป็นแมลงที่ชอบซ่อนตัว ทั้งตัวเต็มวัย หนอนวัยต่าง ๆ ดักแด้ และไข่ จึงพบอยู่ในที่มืด

สามารถควบคุมได้โดยวิธีเขตกรรม ด้วยการกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ลงทุนน้อย และสะดวกเพราะอยู่บนพื้นดิน สามารถกำจัดไข่ หนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย ไม่ให้เพิ่มปริมาณได้ โดยการเผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอของมะพร้าว เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร ถ้ามีความจำเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนำใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากให้แน่นและนำไปเรียงซ้อนกัน

ส่วนการควบคุมโดยวิธีกล เกษตรกรต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรูใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรดเพื่อนำออกกำจัดเสีย ควบคู่การล่อจับตัวเต็มวัย และนำมาทำลายและใช้เชื้อราเขียวและเชื้อไวรัสช่วยทำลายหนอนและตัวเต็มวัยจะช่วยลดการระบาดได้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พบด้วงแรด ทำลายต้นมะพร้าว". (10-11-60). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 10-11-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/agriculture/609030
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×