เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคายางตก ชาวพังงา แห่เข้าโรงจำนำหาเงินจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน

31 ตุลาคม 2560
1,634
ผู้ปกครองนักเรียนแห่เข้าโรงรับจำนำเมืองพังงา นำทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ มาจำนำเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ บุตร หลาน สาเหตุที่คนนำของจำนำเยอะน่าจะมาจาก ยางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ต.ค.60 ประชาชนชาวพังงาทยอยเข้าใช้บริการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพังงา ใช้ช่วงเปิดกลางเทอมของสถาบันการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา โดยนำสิ่งของเป็น ทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ มาจำนำเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ บุตร หลาน ในช่วงนี้ ประกอบกับช่วงนี้ราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยราคายางพารา ณ วันที่ 27 ต.ค.60 ยางพาราแผ่นดิบกิโลกรัมละ 44.30 บาท น้ำยางพาราสดกิโลกรัมละ 41.50 บาท
ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 28 ต.ค.60 ปาล์มน้ำมันทะลายสุกดีกิโลกรัมละ 3.70 บาท ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาโรงรับจำนำและสถาบันการเงินเพื่อประทังความฝืดเคืองของรายได้ต่อไป

ทางด้านนายเชน ตันเลียง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 150 ? 200 คน ส่วนใหญ่จะนำทองรูปพรรณมาจำนำ ซึ่งทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงา ได้จัดเงินหมุนเวียนจำนวน 57 ล้านบาท เข้ามาให้บริการ โดยจะคิดดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในอัตราทรัพย์สินไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ เกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท เกิน 30,000 ไม่เกิน 50,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่จำเป็นต้องการเงินนำไปใช้จ่ายในช่วงนี้มาใช้บริการ.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคายางตก ชาวพังงา แห่เข้าโรงจำนำหาเงินจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน". (30-10-60). ไทยรัฐออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 31-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1111839