เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดนัดผักผลไม้ดี

27 ตุลาคม 2560
1,510
31 ต.ค.นี้ เขตภาษีเจริญจัดงาน "ตลาดนัดผักผลไม้ดี" ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ
นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผอ.เขตภาษีเจริญ แจ้งว่า เขตร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด "ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ" ในวันที่ 31 ต.ค.60 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยร้านค้าที่มาร่วมจำหน่าย ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแขวงคลองขวาง ผลิตภัณฑ์เตยหอมภาษีเจริญ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแขวงบางหว้า ผักสุขภาพภาษีเจริญ มะพร้าวน้ำหอมภาษีเจริญ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงบางหว้า สวนมะม่วงภาษีเจริญ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดภาษีเจริญ ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ต้นอ่อนทานตะวัน สวนฝรั่งกิมจู และข้าว ธ.ก.ส.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"31 ต.ค.ภาษีเจริญจัดตลาดนัดผักผลไม้ดี". (23-10-60). ไทยรัฐออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 27-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1109170