เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ออกมาตรการรับมือราคาปาล์มตกต่ำ

27 ตุลาคม 2560
2,358
พณ.เตรียมชงกนป.ออกมาตรการรับมือปาล์มล้น-ราคาตกต่ำ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางดูแลราคาสินค้าเกษตรในฤดูกาลใหม่ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด ว่า กำลังติดตามราคาปาล์มน้ำมันที่เริ่มราคาตกต่ำ โดยได้เรียกหารือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมขออนุมัติมาตรการดูดซับผลผลิตส่วนต่างที่ล้นตลาดออกสู่ระบบ จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) คาดว่าจะประชุมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

สาเหตุราคาปาล์มดิบเริ่มอ่อนตัว และสต็อกน้ำมันสูง เพราะผลปาล์มดิบออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ และยืนยันไม่มีการลักลอบน้ำเข้าน้ำมันปาล์ม เพราะราคาในไทยต่ำกว่าประเทศผู้ผลิต ซึ่งราคาปาล์มดิบแนะนำที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศไว้ คือ ราคา 4 บาท/กิโลกรัมที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเกิน 18%
ในส่วนของนาข้าวที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นั้น รัฐบาลได้มีแนวทางช่วยเหลือแล้วด้วยการทำประกันภัยข้าวนา โดยเสียค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ ในจำนวนนี้รัฐบาลจ่ายให้ 54 บาท อีก 36 บาทเกษตรเป็นผู้จ่ายเอง แต่หากเกษตรกรเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธกส.) ทางธกส.จะดำเนินการจ่ายให้เกษตรกรแทน หากพื้นที่ใดเสียหายจะได้รับการขดเชยความเสียหาย 1,260 บาทต่อไร่

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ปลูกข้าวจ.อุบลราชธานี ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิไม่ค่อยได้รับผลกระทบ แต่ที่เสียหายมีประมาณ 1 แสนไร่ คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 1 หมื่นตัน จากพื้นในจ.อุบลราชธานีทั้งหมด 5 ล้านไร่ หรือคิดเป็นข้าวเปลือก 4 ล้านตัน จึงไม่น่ากระทบกับภาพรวมผลผลิตและตลาดข้าว และเชื่อว่าปีนี้ผลผลิตมีคุณภาพดี จากปริมาณน้ำดีในช่วงเพาะปลูก เกษตรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น จึงคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลินาปี 2560/61 จะเป็นไปตามคาดประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก และแนวโน้มราคาข้าวดี

ขณะที่ภาคกลางส่วนใหญ่ปลูกข้าวเร็วขึ้น และเก็บเกี่ยวก่อนน้ำท่วมตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจมีบางพื้นที่เก็บเกี่ยวไม่ทันน้ำท่วม ขณะที่ภาคอีสานและเหนือ กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวหลังพื้นที่น้ำท่วมคลายตัวแล้ว เชื่อว่าไม่กระทบกับภาพรวมผลผลิตข้าว นอกจากนี้ ภายในสัปดาห์นี้ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในจ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ.เตรียมชงกนป.ออกมาตรการรับมือปาล์มล้น-ราคาตกต่ำ". (25-10-60). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 27-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-59791