เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดันเกษตรกรปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพิ่มรายได้

24 ตุลาคม 2560
2,259
พาณิชย์ผลักดันเกษตรกรปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ขมิ้นชัน ไพล บัวบก และกระชายดำ เสริมรายได้
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีแผนส่งเสริมเกษตรกร หันมาปลูกพืชสมุนไพร 4 ชนิด คือขมิ้นชัน ไพล บัวบก และกระชายดำ?เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกตัวใหม่ทั้งการส่งออกแบบสด และแปรรูป โดยเน้นการปลูกหลังจากทำนา,ปลูกแซมในไร่นา หรือปลูกเป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้ เบื้องต้นหากพัฒนาการปลูกในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ก็จะยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์จะใช้หลักการตลาดนำการผลิต โดยจะเข้าไปช่วยเหลือแนะนำให้มีการผลิตและการแปรรูปที่ตรงตามความต้องการของตลาด ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และผลักดันให้มีการผลิตสินค้าให้ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับ รวมถึงจะมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วย

นางอภิรดีกล่าวว่า ในด้านการหาตลาดรองรับ จะเร่งผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันเป็นการค้าขายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยตั้งเป้าที่จะผลักดันเจาะตลาดอาเซียน โดยเฉพาะซีแอลเอ็มวี ที่รู้จักและมีความต้องการสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ไปศึกษาความต้องการของตลาด กฎระเบียบในการนำเข้า ก่อนที่จะผลักดันส่งออกไปขาย ส่วนตลาดอื่นๆ ก็ขอให้ศึกษาลู่ทาง เพื่อผลักดันการส่งออกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดันเกษตรกรปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพิ่มรายได้". (22-10-60). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 24-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/605772