เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กทม.จัดทีมสุ่มตรวจเข้มคุณภาพ "อาหารเจ" ตลอดเทศกาล

18 ตุลาคม 2560
1,880
กทม.จัดทีมเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสุ่มตรวจคุณภาพอาหารเจ20-28ต.ค.นี้ ตลอดเทศกาล
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าในช่วง เทศกาลกินเจ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 28 ต.ค.60 นี้ได้มอบหมายให้สำนักอนามัย (สนอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสดอาหารแห้งและอาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจในแหล่งที่ขายอาหารเจเป็นจำนวนมาก?เพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหารเจและผู้บริโภคอาหารเจ เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารเจและการบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตราย?เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจที่สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานไปบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ

โดยเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์ทำการสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารได้แก่ ตรวจหาสารบอแรกซ์ กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหารดองตรวจหายาฆ่าแมลงในผักต่างๆเช่น ผักคะน้า ผักกาดหอมผักกวางตุ้ง ผักปวยเล้งกะหล่ำปลี รวมไปถึงมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอาหารมือ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารด้วย นอกจากนี้กทม.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจสารปนเปื้อนในอาหารเคลื่อนที่หมุนเวียนไปสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารตามตลาดและแหล่งจำหน่ายอาหารในพื้นที่ทั้ง50เขตทั่วพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจว่าได้บริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ต่อไป.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กทม.จัดทีมสุ่มตรวจเข้มคุณภาพ "อาหารเจ" ตลอดเทศกาล". (18-10-60). เดลิวนิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 18-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/bangkok/605014