เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รับมือ อ้อย ทะลัก ผลผลิต 104 ล้านตัน
16 ตุลาคม 2560
1,624
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/2561 ที่จะเริ่มเปิดหีบในปลายเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 104 ล้านตันอ้อย
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/2561 ที่จะเริ่มเปิดหีบในปลายเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 104 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2559/2560 โดยคิดเฉลี่ยเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 10.48 ตัน และพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.89 ล้านไร่ ซึ่งจากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปีนี้ไม่หวือหวา จากปัจจุบันที่มีราคาอยู่ที่ 13.50-14.00 เซนต์ต่อปอนด์ ดังนั้นรายได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากราคา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตในปีนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายจะจัดประชุมปฏิบัติการประจำปีนี้ ช่วงปลายเดือน ต.ค.2560 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่และฝ่ายโรงงานจะร่วมกันหารือถึงการเพิ่มคุณภาพผลผลิตอ้อยด้วยการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพอ้อย เพื่อลดปัญหาอ้อยปนเปื้อนและอ้อยไฟไหม้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม เบื้องต้นโรงงานน้ำตาลทรายทุกโรง จะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการวัดคุณภาพผลผลิตอ้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพการหีบสกัดเป็นน้ำตาลทรายได้สูงสุด ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายทั้งชาวไร่และโรงงานน้ำตาลทราย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รับมือ อ้อย ทะลัก ผลผลิต 104 ล้านตัน". (14-10-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 16-10-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1098282
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×