เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ไฟเขียวระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.4 หมื่นตัน

11 ตุลาคม 2560
2,481
ครม.อนุมัติระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 84,000 ตัน พร้อมมอบหมายให้องค์การคลังสินค้าดำเนินการกำหนดวิธีการระบาย เสนอ นบขพ. ต่อไป
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 จำนวน 94,168.98 ตัน โดยเบื้องต้นให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 84,134.73 ตัน ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถระบายได้ก่อน และมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ดำเนินการกำหนดวิธีการระบายเพื่อนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) พิจารณาอนุมัติการระบายตามที่คณะกรรมการ นบขพ.เสนอต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวโพดฯที่ขาดหายไปจำนวนประมาณ 80 ตันนั้น อคส.จะต้องดำเนินการเรียกร้องในทางกฎหมายและสัญญาต่อไป สำหรับข้าวโพดฯที่ยังไม่มีข้อยุติในทางคดีความ จำนวน 10,034.25 ตัน ให้ อคส.เสนอ นบขพ. ระบายเมื่อมีข้อยุติทางคดีต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ไฟเขียวระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.4 หมื่นตัน". (11-10-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 11-10-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1095520