เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทวงคำตอบราคาอ้อยขั้นต้น

05 ตุลาคม 2560
3,761
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้โครงสร้างใหม่ หลังจากที่ใช้มานาน 30 ปี โดยมีกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม ภายใต้โครงสร้างใหม่ ทุกฝ่ายเห็นชอบ ให้มีการลอยตัวราคาน้ำตาล เพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยจะมีการยกเลิกการอุดหนุนราคา, ยกเลิกโควตาน้ำตาล ก. (จำหน่ายในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด หรือ อนท.) โควตา ค. (ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาลและ อนท.) ซึ่งทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เคยแจ้งไปกับประเทศบราซิล
นายสิริวุทธิ์กล่าวว่า 3 สมาคมมีความกังวลในหลักการปฏิบัติ เรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ หลังจากที่มีการเสนอใช้ราคาน้ำตาลลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวกกับไทยพรีเมียม ซึ่งเป็นสูตรคำนวณ เพื่อคำนวณราคาแนะนำในการใช้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น จากเดิมที่เคยใช้ราคาน้ำตาลทรายดิบ โควตา ข. และตามอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำที่ 13.50-14.00 เซนต์ต่อปอนด์ และเมื่อบวกกับค่าไทยพรีเมียม จะทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการ ผลิตปี 2560/61 อยู่ที่ตันละ 850 บาท ซึ่งต่ำจากปีก่อน ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบ ไม่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ไม่มีการอุดหนุนราคาอ้อยที่ตันละ 160 บาทอีกต่อไป

"3 สมาคมฯยังกังวลว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จะสรุปสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น ไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อยในเดือน พ.ย.นี้ เพราะยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างชาวไร่ โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของสูตรการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องรอความชัดเจนว่าจะใช้สูตรคำนวณราคาอ้อยอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายโรงงานนำไปใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในการรับซื้อผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ซึ่งหากมีความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบ".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ทวงคำตอบราคาอ้อยขั้นต้น". (05-10-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 05-10-2560, เข้าถึงได้จาก :