เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ชงครม.อุ้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

02 ตุลาคม 2560
3,099
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอ ที่ประชุมครม. เร็วๆ นี้อนุมัติงบ 45 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ย 3% อุ้มสหกรณ์การเกษตรซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการรนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ว่า เตรียมเสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณามาตรการสนับสนุนสินเชื่อ ให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ในราคาที่เป็นธรรมก่อนที่จะนำมาขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูการผลิตปี 60/61 มีเสถียรภาพ โดยรัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ 3% รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 45 ล้านบาท
"ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้มาตรการไตรภาคี คือ การขอความร่วมมือให้ผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่ และโรงงานอาหารสัตว์ ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม นำร่องที่โคราชก่อน ทำให้ล่าสุด ราคาข้าวโพดเมล็ดแห้งเฉลี่ยทั่วประเทศเกือบ 8 บาทต่อกก.แล้ว ส่วนที่กรุงเทพฯกก.ละ 8 บาท ตามราคาที่กระทรวงฯกำหนดให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ ซึ่งจะใช้โมเดลนี้ในจังหวัดอื่นที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป แต่ขณะเดียวกัน ก็จะหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วง 2-3 เดือนนี้"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ชงครม.อุ้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์". (01-10-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 02-10-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/601745