เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อิมแพ็ค จับมือ คอมเอ็กซ์โพเซียม เตรียมความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

28 สิงหาคม 2560
2,068
อิมแพ็ค จับมือ คอมเอ็กซ์โพเซียม เตรียมความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตร ตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตร ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี โดยในปีที่ผ่านมามีการพัฒนารูปแบบการจัดงานเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการมากขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่จัดแสดงเครื่องจักร ณ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมการสาธิตการใช้งานเครื่องจักรและรับฟังการบรรยายถึงกลไกการทำงานต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จึงกล่าวได้ว่างาน SIMA ASEAN Thailand เป็นงานแสดงสินค้าทางธุรกิจเกษตรที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่มีการจัดโซนกิจกรรมนี้ขึ้น อีกทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นถึง 58% และยอดผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 5% นั้น ทำให้งาน SIMA ASEAN Thailand เป็นงานเพื่อธุรกิจเกษตรระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีต่อไปนั้น เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่จะรวบรวมนวัตกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการไถพรวน หว่านและเพาะปลูก เคมีเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง รวมทั้งการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการในแวดวงอุตสาหกรมการเกษตรอย่างแท้จริง โดยหัวใจหลักของการจัดงานในปีนี้คือการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตร ตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร รวมถึงเครื่องจักรที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานกับทุกพื้นที่การทำเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีการจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนการเกษตรไทยอีกด้วย

การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ คอมเอ็กซ์โพเซียม จากประเทศฝรั่งเศส โดยจะมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ 7 ?9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และบริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ซึ่งมีความพร้อมในการรวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรไว้อย่างครบวงจร และเป็นเวทีสำหรับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในการทำธุรกิจเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทิตา กนิษฐานนท์ โทร. 02-833-5316 อีเมลล์: titak@impact.co.th