เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กล่อมเจ้าของโกดังซื้อมันเส้นเอง

26 กรกฏาคม 2560
4,224
อคส. เรียกเจ้าของโกดังเจรจาซื้อมันเส้นสต๊อกรัฐบาล 98,000 ตันแล้ว รอครม.ไฟเขียวให้ขายก่อนทำสัญญารับขายได้ราคาต่ำเพราะเสื่อมสภาพมาก แต่เก็บไว้ต้องเสียค่าใช้จ่ายดูแลเดือนละ 7 ล้านบาท
พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ดอคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส.ได้เจรจากับเจ้าของโกดัง ที่เก็บมันสำปะหลังสต๊อกรัฐบาล 98,000 ตัน ซึ่งทั้งหมดตกลงที่จะซื้อมันสำปะหลังเส้นที่เก็บไว้ในโกดังของตนเอง แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายได้ เพราะต้องรอเสนอเรื่องให้ครม. อนุมัติให้อคส.เป็นผู้ดำเนินการเจรจาขายมันสำปะหลังเส้นกับเจ้าของโกดังก่อน จึงจะทำสัญญาได้ คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอครม.เร็ว ๆ นี้ เพราะมันสำปะหลังเส้นดังกล่าว เก็บไว้นานหลายปี เสื่อมสภาพไปพอสมควร หากยังเก็บไว้ต่อไป จะทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บเดือนละ 7 ล้านบาท
มันเส้นทั้ง 98,000 ตันนั้น อคส.ได้เรียกเจ้าของโกดังมาคุยไว้เบื้องต้นแล้ว ว่าให้รับซื้อไป ซึ่งต้องยอมรับว่าขายได้ราคาต่ำ ตามสภาพของมันเส้นที่เสื่อมลง ซึ่งยึดราคาจากที่กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลขายมันเส้นออกไป หลังจากครม.อนุมัติให้อคส.เป็นผู้เจรจาขาย ก็จะนำผลสรุปการขายเสนอกลับไปที่ครม.อีกครั้งเพื่ออนุมัติ ซึ่งจะต้องเร่งเคลียร์สต๊อกมันเส้นให้หมด เพราะมันเสื่อมสภาพมาก ยิ่งเก็บไว้นานเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนยื่นซองราคาประมูลเพื่อซื้อมันสำปะหลังเส้นสต๊อกรัฐบาล รวม 3,712 ตัน แบ่งเป็น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/60 ปริมาณ 3,449 ตัน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/60 ปริมาณ 263 ตัน ปรากฏว่า มีผู้ยื่นซองคุณสมบัติผู้เสนอซื้อมันสำปะหลังเส้นเป็นการทั่วไป 2 ราย แต่มันที่เข้าสู่อุตสาหกรรมนั้น ไม่มีผู้ยื่นซองคุณสมบัติแต่อย่างใด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กล่อมเจ้าของโกดังซื้อมันเส้นเอง". (25-07-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 26-07-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/587572