เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เทสต๊อกมัน 3 พันตัน เอกชนตีราคาแค่กิโลละ 2 บาท

19 กรกฏาคม 2560
2,551
พาณิชย์ประมูลมันเส้นค้างสต๊อกจิ๊บจ๊อย 3,700 ตัน เอกชนชี้ได้ราคาแค่ กก.ละ 1-2 บาท
นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3,449.6 ตัน จากโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2555/2556 ที่ยังคงเหลือในคลัง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต๊อกของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 263.3 ตัน จากโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2554/2555 ที่ยังคงเหลือในคลัง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นการระบายแบบรายคลัง ตามสภาพของผลิตภัณฑ์ในคลังที่เก็บรักษาไว้ โดยกรมจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าในคลังได้ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560 หากผู้ประมูลไม่ขอใช้สิทธิให้ถือว่ายอมรับสภาพสินค้านั้น และกำหนดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาประมูลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

"มันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาลที่รับมามีปริมาณ 348,000 ตัน ค้างจากโครงการรับจำนำ ปี 51/52, 54/55,
55/56 โดยกรมสามารถระบายไปแล้ว 246,000 ตัน มูลค่า 100 กว่าล้านบาท ส่งผลให้เหลือสต๊อกรัฐบาลปัจจุบัน 102,000 ตัน จึงนำออกมาประมูลครั้งนี้ 3,600 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 98,000 ตัน ทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) อยู่ระหว่างวางแผนเจรจาขาย ซึ่งอาจจะขายให้เจ้าของคลัง โดยจะต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็ว ๆ นี้"

สำหรับคุณสมบัติผู้เสนอราคากำหนดให้เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายกำหนด แต่หากร่วมประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนำไปผลิต พร้อมทั้งรับรองว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดังกล่าวเข้าสู่ระบบการค้าปกติ หรือในทางอื่นใดที่นอกเหนือจากที่แจ้งเอาไว้เท่านั้น

"หลักเกณฑ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาสูงสุดในแต่ละคลัง กรณีที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันหลายราย จะให้เสนอราคาเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ผู้ชนะเพียงรายเดียว หลังจากนั้นจะเสนอประธาน นบมส.พิจารณาเห็นชอบ และให้ผู้ชนะประมูลมาทำสัญญาและรับมอบ ภายใน 30 วันนับจากทำสัญญา"

แหล่งข่าวจากวงการค้ามันสำปะหลัง เปิดเผยว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 สมาคม แจ้งให้สมาชิกรับทราบแล้ว แต่ไม่ค่อยมีผู้สนใจมากนัก เพราะมันสำปะหลังลอตดังกล่าวนี้เก็บรักษามานาน คุณภาพต่ำ โดยปกติควรให้เจ้าของคลังเป็นคนซื้อไป รายอื่นคงไม่กล้าเสี่ยงซื้อ เพราะถ้าแค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวยังสามารถนำไปผลิตเอทานอลได้ แต่ถ้ามีสิ่งเจือปนอย่างอื่น หรือเปอร์เซ็นต์แป้งลดลงไปมาก ๆ แทบจะกลายเป็นหินปูน คงได้ราคาแต่ตันละ 1,000-2,000 บาทเท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เทสต๊อกมัน 3 พันตัน เอกชนตีราคาแค่กิโลละ 2 บาท". (18-07-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 19-07-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-6543