เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เตรียมรับมือผลไม้ใต้

14 กรกฏาคม 2560
2,661
กรมการค้าภายใน เตรียมพร้อมรับมือผลผลิตผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาด ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุดและลองกอง เตรียมเปิดจุดรวบรวมและรับซื้อที่สงขลา-ชุมพร ก่อนประสานผู้ซื้อเข้าไปรับซื้อนำไปส่งออก พร้อมช่วยกระจายผลผลิตไปตลาดต่างๆ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมแผน และมาตรการด้านการตลาด ไว้รองรับผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ฤดูการผลิตปี 60 แล้ว โดยมีแผนที่จะสนับสนุนการเปิดจุดรวบรวม และรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ที่ ตลาดรุ่งโรจน์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลไม้ที่จุดรับซื้อ แล้วส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย
ส่วนการเร่งระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตนั้น ได้จัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกร อาทิ บริเวณตลาดมีนบุรี ตลาดถนอมมิตร ตลาดแฮปปี้แลนด์ ตลาดอ่อนนุช ตลาดต้องชมทั่วประเทศ และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ยินดีให้ใช้สถานที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และยังจัดเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเป็นการล่วงหน้าในลักษณะตลาดข้อตกลงด้วย
นอกจากนี้ มีแผนที่จะจัดให้มีตลาดเฉพาะสินค้าผลไม้ (แม็คเน็ต มาร์เก็ต) ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งกรมฯ คาดว่า ปีนี้ผลผลิตภาคใต้ ไม่น่าจะมีปัญหาด้านราคา เพราะผลผลิตมีน้อยกว่าปีที่แล้ว อีกทั้งผลไม้ไทยยังมีคุณภาพ มีรสชาติ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเชื่อว่าตลาดทั้งในและต่างประเทศ จะต้องการผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี กรมฯ ได้เน้นย้ำ และขอให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เตรียมรับมือผลไม้ใต้". (13-07-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 14-07-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/585124