เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

วอนเกษตรกรชะลอขุดหัวมัน

13 กรกฏาคม 2560
1,791
พาณิชย์วอนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ชะลอขุดหัวมัน เหตุฤดูฝนมีอุปสรรคเยอ ทั้งลานมัน-โรงแป้งปิด เชื้อแป้งลด กดดันราคาร่วง
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ให้ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อขอให้ชะลอการขุดมันสำปะหลังขึ้นมาขายในช่วงนี้ เพื่อแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำที่เกษตรกรร้องเรียนอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ลานมันปิด เพราะไม่สามารถตากมันเส้นได้ และโรงแป้งส่วนใหญ่ก็ปิด เพราะผลผลิตมันยังมีปริมาณน้อย และคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเชื้อแป้งต่ำ จึงขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรให้ชะลอการขุดมัน และรอให้พ้นฤดูฝนไปก่อน ก็จะทำให้จำหน่ายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้น โดยมันสำปะหลังที่เชื้อแป้งได้ตามาตรฐาน 25% ราคากิโลกรัม (กก.) ละ 1.75 บาท แต่ถ้าเป็นมันคละ (ไม่วัดเชื้อแป้ง) กก.ละ 1.13 บาท
"กระทรวงฯ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่บางรายมีความจำเป็นต้องขุดมันออกมาขาย เพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่าย โดยกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันที โดยได้ประสานลานมันและโรงแป้งให้เข้าไปช่วยรับซื้อ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในเบื้องต้นได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้ชะลอการขุดมันออกไปก่อน เพื่อรอเวลาให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น"

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 59/60 ได้ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว คาดว่า จะมีผลผลิตตกค้างไม่เกิน 5% โดยเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ที่มีการขุดมันออกมาจำหน่าย ส่วนแหล่งปลูกมันที่สำคัญ คือ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ยังไม่ได้มีการขุดมันออกมาจำหน่ายในช่วงนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"วอนเกษตรกรชะลอขุดหัวมัน". (12-07-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 13-07-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/584909