เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนชาวสวนยางถูกหลอกทุบราคา กยท.ย้ำพ่อค้าปล่อยข่าวป่วน ยันผลผลิตไม่ล้นตลาด

05 กรกฏาคม 2560
2,732
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้พยายามแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในขณะนี้อย่างเต็ม จึงไม่อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าวต่างๆ ที่ส่งผลลบต่อราคายาง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณยางในตลาดไม่ได้มีมากเกินไปกว่าความต้องการ ราคาที่ลดลงเกิดจากการเก็งกำไรเป็นเหตุการณ์ช่วงสั้นๆ เท่านั้น และกำลังจะปรับเข้าสู่ราคาที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงในเร็วๆนี้ เพราะถ้าหากพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานตามกลไกของตลาดแล้ว ราคายางน่าจะอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่ง กยท.จะเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อต่างๆ ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือกับผู้ค้ารายใหญ่ในการรับซื้อเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
สำหรับมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานั้น ล่าสุด ได้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 4 มาตรการตามที่กยท.เสนอ คือ 1.มาตรการขยายระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 2.มาตรการขยายระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 3.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม ออกไปอีก 90 วัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ตกค้างอีกกว่า 11,000 ครัวเรือนที่ยังได้รับเงินชดเชยรายละ 1,500 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน และ 4.มาตรการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปสิ้นสุดเดือน พ.ค. 2563

กยท.ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในทุกๆ ด้านเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับยาง ไม่ว่าจะเป็นการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งช่วยลดปริมาณยางในตลาดได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามการใช้ยางในภาครัฐนั้นจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ กยท.พยายามเร่งรัดในลักษณะบูรณการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กยท.ก็ยังได้เจรจาเพื่อเปิดตลาดใหม่ และเพิ่มปริมาณการขยายในตลาดเก่าอย่างเช่น จีน และอินเดียอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สามารถเจรจาขายยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ให้กับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีนได้อีกเดือนละประมาณ 5,000 ตัน ซึ่งจะทำการส่งมอบล็อกแรกในปลายเดือนมิถุนายน 2560 นี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนชาวสวนยางถูกหลอกทุบราคา กยท.ย้ำพ่อค้าปล่อยข่าวป่วน ยันผลผลิตไม่ล้นตลาด". (04-07-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 05-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/278773