เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ดึงโรงงานผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องรับซื้อสับปะรด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

22 มิถุนายน 2560
4,337
"พาณิชย์" ช่วยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำทันที เร่งกระจายผลผลิตไปยังตลาด โมเดิร์นเทรด พร้อมดึงโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับซื้อ ก่อนนัดโรงงานผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องมาหารือให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำในทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก ลำปาง และอุตรดิตถ์ โดยเบื้องต้นพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ได้ทำการเชื่อมโยงตลาด กระจายผลผลิตจากแหล่งเพาะปลูกไปยังตลาดต่างๆ ทั้งตลาดสด ร้านค้าปลีก และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดและในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเร่งระบายผลผลิต

ได้รับรายงานว่าพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กระจายผลผลิตสับปะรดไปยังจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลกกระจายไปยังจังหวัดตาก และเพชรบูรณ์ ขณะที่จังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการเชื่อมโยงตลาดไปยังจังหวัดรอบด้าน เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ทันที นางอภิรดีกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพาะปลูก เร่งประสานโรงงานใกล้เคียงให้เข้ามาช่วยรับซื้อสับปะรด และมอบหมายให้กรมการค้าภายในเชิญโรงงานผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องมาหารือ เพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อสับปะรด และให้รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น โดยขณะนี้ ราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงานอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4.50-5 บาท

นางอภิรดีกล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มีการประเมินปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ โดยพบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2559) ไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเกษตรกรสามารถขายเข้าโรงงานได้ราคาดีกว่าปกติที่ กก.ละ 10 บาท ทำให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้น แต่พอปีนี้ไม่มีปัญหาภัยแล้ว ผลผลิตสับปะรดมีสูงขึ้น โดยมีปริมาณ 2.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 11.14% ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและกระจุกตัว ทำให้ราคารับซื้อทั่วไปและราคารับซื้อหน้าโรงงานต่ำลง แต่กระทรวงฯ ก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาแล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ดึงโรงงานผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องรับซื้อสับปะรด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ". (21-06-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 22-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000063301&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3