เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรปาดังฯ หันปลูก ต้นกะพ้อ แซมสวนยางพารา สร้างรายได้เสริมอย่างงาม

20 มิถุนายน 2560
2,503
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกษตรกรใน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา หันปลูก ?ต้นกะพ้อ? แซมในร่องยางพารา สามารถตัดขายได้ทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานบุญ สร้างรายได้หลายพันบาท และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน จ.สงขลา และในประเทศมาเลเซีย
วันนี้ (19 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้พาไปดูตัวอย่างของเกษตรกรชาว จ.สงขลา ที่แม้ว่าราคายางพาราจะผัวผวน หรือตกต่ำอย่างไรแต่ก็ไม่เดือดร้อน เนื่องจากใช้วิธีปลูกพืชแซมในร่องยางพาราเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากยางพารา

เกษตรกรชาวสวนยางรายนี้ คือ นายหมัดหนอด ชิตวงษ์ หรือบังหนอด อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 4 บ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งปลูกต้นกะพ้อแซมในสวนยางพารา เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ มาเกือบ 30 ปี จนปัจจุบัน สามารถตัดยอดขายได้ตลอดทั้งปี ช่วงปกติจะหมุนเวียนตัดอาทิตย์ละประมาณ 200 ยอด ส่งขายยอดละ 2 บาท แต่หากส่งไปขายยังประเทศมาเลเซีย จะมีราคาเพิ่มขึ้นถึงยอดละ 5-7 บาทเลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลงานบุญทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เช่น ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งกำลังย่างเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอ แต่ละวันจะตัดขายประมาณ 1,000-2,000 ยอดเลยทีเดียว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากใช้นำไปห่อขนมต้ม และขนมพื้นบ้านพื้นเมืองต่างๆ
บังหนอด บอกว่า แรกเริ่มที่ปลูกต้นกะพ้อ ถูกมองว่าบ้า เพราะต้นกะพ้อเป็นพืชป่าที่ขึ้นอยู่เต็มตามป่าเขา และตนเป็นคนแรกใน ต.ปาดังเบซาร์ ที่ปลูกต้นกะพ้อ แต่ปัจจุบันต้นกะพ้อตามป่าเขาเริ่มลดลง และเหลือน้อยเต็มที ทำให้ยอดกะพ้อมีราคาสูงขึ้น จนกลายมาเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี เพราะแทบจะไม่มีใครปลูกต้นกะพ้อเต็มสวนยางพาราขนาดนี้

บังหนอด ยังบอกถึงแรงบันดาลใจที่หันมาปลูกต้นกะพ้อ ว่า ครั้งหนึ่งเคยดูโทรทัศน์เห็น "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" ท่านทรงแนะนำเรื่องพืชสีเขียว และเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้แรงบันดาลใจหันมาปลูกต้นกะพ้อ แซมในสวนยางพารา จนถึงวันนี้สามารถทำให้เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ และสร้างรายได้จริง และสิ่งที่ภาคภูมิใจคือ ตนเป็นคนแรกในปาดังเบซาร์ ที่ปลูกต้นใบกะพ้อขาย จนมีหน่วยงานของไทย และมาเลเซียเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรปาดังฯ หันปลูก ต้นกะพ้อ แซมสวนยางพารา สร้างรายได้เสริมอย่างงาม". (17-06-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 20-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000062237&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3