เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.เตรียมตรวจสต๊อกยางเอกชนทั่วประเทศ 20 มิ.ย.

19 มิถุนายน 2560
1,514
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ที่มีสต๊อกยาง เพื่อเข้าตรวจสอบริมาณยางที่แท้จริงของเอกชน โดยจะเข้าตรวจแแบบปูพรหมทุกโกดัง ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ว่ามีปริมาณยางตามที่แจ้งไว้หรือไม่ หากพบว่าเอกชนรายใดมีสต๊อกไม่ตรงกับบัญชีที่แจ้งกับกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตทันที
ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการแจ้งว่า มีปริมาณยางเต็มสต็อก ส่งผลตลาดชะลอการซื้อขาย เป็นตัวกดดันทำให้เกษตรกรต้องขายในราคาต่ำ ดังนั้นหากตรวจสต๊อกแล้วไม่มียางอยู่จริง หรือไม่ตรงตามบัญชี จะสามารถเพิกถอนใบอนุญาตทันที รวมทั้งปริมาณการส่งออกจริงทางการยางแห่งประเทศ (กยท.)จะรู้ปริมาณส่งออกทั้งหมด เพราะ กยท.ต้องเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง หรือเงินเซส จากผู้ส่งออกนอัตรา 1.40 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ โดยอำนาจของคณะทำงานตามคำสั่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ได้มอบหมายให้ กยท.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสต๊อกการนำเข้าและส่งออกยาง หรือที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ฉบับนี้ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริงป้องกันปัญหาการบิดเบือนข่าว การกักตุนสินค้าหรือทุบราคายาง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ.เตรียมตรวจสต๊อกยางเอกชนทั่วประเทศ 20 มิ.ย.". (17-06-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 19-06-2560,