เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนยางอ่วมราคาร่วง เหลือกก.ละ 50 บาท แฉมีองค์กรในไทย-จับมือพ่อค้าทำเสียหาย

07 มิถุนายน 2560
2,539
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่าปัจจุบันราคายางตกลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ชาวสวนยางพาราเดือดร้อน เพราะสวนทางกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทาง สยยท.ทั่วประเทศ จะยื่นหนังสือให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาพร้อมกัน ในวันที่ 7 มิถุนายนโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด เพื่อเสนอให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ตั้งบริษัทลูกขึ้นมา เพื่อบริหารจัดการซื้อยาง ชี้นำราคาที่ตลาดกลางยางพารา ของ กยท. ทั่วประเทศและให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนับสนุนชาวสวนยางพารา
นายชำนาญ เมฆตรง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) กล่าวว่าสถานการณ์ยางพาราปั่นป่วนหมดเพราะตลาดล่วงหน้าซื้อขายกระดาษต่างประเทศ ต่างมีนักลงทุนไทยเข้าไปร่วมเคาะราคาที่ตลาดซื้อขายทำให้นักลงทุน พ่อค้า รู้ชั้นเชิงยางดี ทั้งนี้เครือข่ายยางทั่วประเทศจะมีการประชุมใหญ่ ในวันที่ 9 มิถุนายนที่กรุงเทพฯหาข้อสรุปยื่นรัฐบาล เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมีองค์กรภายในประเทศบางแห่ง ให้การร่วมมือกับพ่อค้า จนเกิดความเสียหายแก่ชาวสวนยาง ทั้งๆที่ไม่มียางในสต๊อกภายในประเทศ

ที่มา มติชนออนไลน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวนยางอ่วมราคาร่วง เหลือกก.ละ 50 บาท แฉมีองค์กรในไทย-จับมือพ่อค้าทำเสียหาย". (06-06-2560). ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 07-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496760624