เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เร่งกู้ภาพลักษณ์ ทุเรียนไทย จับตา ล้งหวั่นผิดกฎหมาย

12 พฤษภาคม 2560
3,419
พาณิชย์ เตรียมจับมือ ก.เกษตร แก้ปัญหาทุเรียน หวังกู้ภาพลักษณ์ เหตุ ฮ่องกง-จีน ร้องเรียน พบทุเรียนอ่อน และชุบสารสีเหลือง พร้อมตรวจสอบพฤติกรรม "ล้ง" หวั่นทำผิดกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับกรมวิชาการเกษตร ผู้ส่งออกผลไม้ เพื่อหามาตรการกำกับดูแลคุณภาพของผลไม้ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติให้มีความเข้มงวดมากขึ้น หลังจากล่าสุดผู้นำเข้าทุเรียนหลายรายร้องเรียนมา เช่น ผู้นำเข้าจากฮ่องกง ร้องเรียนกรณีทุเรียนอ่อน หรือพบสารสีเหลืองในทุเรียนที่ส่งออกไปประเทศจีน เป็นต้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบตลาดผลไม้ และภาพลักษณ์ที่ดีของผลไม้ไทย ที่แต่ละปีไทยส่งออกผลไม้กว่า 1.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการลงนามในสัญญาการซื้อขายผลไม้ ผ่านสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ระหว่างผู้ซื้อ คือ ผู้ประกอบการกลุ่มห้างค้าปลีก ส่งออก และแปรรูปสินค้า 9 ราย เช่น บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด, แม็คโคร, บริษัท วันบานาน่า จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษ เพื่อส่งออก และผู้ขาย 15 ราย ได้แก่ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด, วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกตำบลชัยนาม และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สำหรับ ผลไม้ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ชมพู่ ส้มเขียวหวาน สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้ ฝรั่ง และกล้วยเล็บมือนาง รวมปริมาณ 3,830 ตัน มูลค่า 180 ล้านบาท สำหรับการลงนามครั้งนี้ เป็นการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าก่อนการเพาะปลูก โดยทำสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตที่มีมาตรฐาน การตลาด การส่งมอบสินค้า และการชำระเงิน เพื่อสร้างรายได้ที่แน่นอนให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวน และผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ขณะที่ ผู้ประกอบการได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการ และวางแผนการผลิตและการตลาดล่วงหน้าได้ ซึ่งปีนี้ผลไม้ไทยจะออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ธ.ค. และคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน จึงต้องเตรียมแผนการตลาดรองรับไว้ล่วงหน้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ไปตรวจสอบพฤติกรรมผู้รวบรวมผลไม้ (ล้ง) ที่เป็นสัญชาติไทยที่ร่วมทุนกับจีน เพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

เบื้องต้น ที่ตรวจสอบ 6 ราย ไม่พบว่าทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพราะล้งจีนไม่ได้นำผลผลิตมาขายในประเทศ ได้นำส่งออกเพียงอย่างเดียว หลังจากหุ้นส่วนคนไทยเป็นผู้รวบรวม คัดเลือกผลผลิตแล้ว นับเป็นข้อดี ที่จะช่วยทำให้ผลไม้ไทยมีราคาดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ วันที่ 22-23 พ.ค.นี้ จะลงพื้นที่ จ.ระยอง จ.ตราด เพื่อตรวจสอบล้งอีก 20-30 ราย และให้ล้งทุกแห่งเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากพบว่า มีล้งทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เร่งกู้ภาพลักษณ์ ทุเรียนไทย จับตา ล้งหวั่นผิดกฎหมาย". (11-05-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ
12-05-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/573349