เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่แห่เพิ่มพื้นที่ปลูก ผลผลิตน้ำตาลทะลัก 100 ล้านกระสอบ

11 พฤษภาคม 2560
4,135
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า หลังจากโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 54 แห่ง ได้เริ่มรับผลิตอ้อยเข้าหีบประจำปีการผลิต 2559/60 เมื่อเดือน ธ.ค.2559 ล่าสุด ได้ปิดหีบอ้อยเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา คิดเป็นเวลาหีบอ้อย 149 วัน พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 92.95 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 94.05 ล้านตันอ้อย ปริมาณการผลิตน้ำตาลปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีก่อน สามารถผลิตน้ำตาลรวม 10.03 ล้านตัน คิดเป็น 100.3 ล้านกระสอบ (100 กิโลกรัม (กก.) ต่อกระสอบ) เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตได้ 97.86 ล้านกระสอบ
ที่ดี มาจากสภาพอากาศเย็นและฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ค่าความหวานอ้อยปีนี้อยู่ที่ 12.27 ซีซีเอส และโรงงานน้ำตาลทุกโรงได้เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ำตาล ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) เพิ่มขึ้นเป็น 107.9 กก.ต่อตันอ้อย จากปีก่อนที่มียิลด์ 104.05 กก.ต่อตันอ้อย ส่วนผลผลิตกากน้ำตาล (โมลาส) ปีนี้อยู่ที่ 3.86 ล้านตัน ลดลง 0.47 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า

สำหรับการเพาะปลูกอ้อยปีการผลิต 2560/61 ที่จะเริ่มในเดือน พ.ย.นี้ เชื่อว่าจะดีกว่าปีการผลิต 2559/60 เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อย และชาวไร่หลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่เพื่อหวังผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น บางรายขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากยังมองแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะดีกว่าปีนี้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวไร่แห่เพิ่มพื้นที่ปลูก ผลผลิตน้ำตาลทะลัก 100 ล้านกระสอบ". (11-05-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 11-05-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/937612