เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ปาล์มน้ำมัน เฝ้าระวังด้วงแรดและด้วงกุหลาบ
05 พฤษภาคม 2560
1,852
นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จะต้องเพิ่มความระมัดระวังโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ โดยเฉพาะด้วงแรด ซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่ สีดำ ด้านท้องสีน้ำตาลแดง เพศผู้มีเขาคล้ายนอแรดจะยาวโค้งมากกว่าเขาของเพศเมีย เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบ ทำให้ทางใบหักง่าย และยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อนทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้ารุนแรงจะทำให้ต้นตายได้
สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด เกษตรกรต้องกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยเป็นที่อยู่ของไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย แหล่งขยายพันธุ์ ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้น ตอของต้นปาล์ม ซากชิ้นส่วนของพืชที่เน่าเปื่อย กองปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยคอก ซากทะลายปาล์มน้ำมันและกองขยะ เป็นต้น กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ที่อยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันออกให้หมด ซากทะลายปาล์มน้ำมันที่นำมาคลุมโคนต้น ไม่ควรกองทิ้งไว้เกิน 3 เดือน ควรเกลี่ยให้กระจายให้มีความสูง 15 เซนติเมตร กำจัดไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ในแหล่งขยายพันธุ์ โดยนำมาทำลายเสีย การควบคุมโดยชีววิธีใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมและเชื้อไวรัสช่วยทำลายหนอนและตัวเต็มวัย และการควบคุมโดยใช้กับดักล่อฟีโรโมน ล่อจับตัวเต็มวัยและนำมาทำลาย

ส่วนด้วงกุหลาบ เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก สีน้ำตาล ตัวเต็มวัยจะเข้ากัดทำลายใบของต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กที่เพิ่งปลูกใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการบุกเบิกใหม่ ถ้ารุนแรงทางใบจะถูกทำลายจนหมดเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ด้วงจะเข้ากัดกินในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลง เก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน ติดตั้งกับดักแสงไฟ ทำลายกองหญ้าหรือกองมูลสัตว์ไม่ให้เป็นที่เพาะขยายพันธ์ หรือใช้สารเคมีคาร์บาริลหรือคาร์โบซัลแฟน ควรฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือใกล้ค่ำจะได้ผลดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปาล์มน้ำมัน เฝ้าระวังด้วงแรดและด้วงกุหลาบ". (05-05-2560). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.:
สืบค้นเมื่อ 05-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6005050010002
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
21-35°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×