เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลุ้นลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเริ่มธ.ค.นี้

03 พฤษภาคม 2560
2,292
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการแก้และปรับกฏหมายต่างๆ รองรับการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย คาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และนำไปสู่การลอยตัวราคาได้จริงในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหีบอ้อยปี 2560/61 ทั้งนี้การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเป็นไปตามแนวทางการเจรจากับบราซิล ซึ่งก่อนหน้าได้มีการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก(ดับบลิวทีโอ)กล่าวหาไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจึงนำมาสู่การเจรจาเพื่อไม่ให้นำไปสู่การฟ้องร้อง
สำหรับหลักการนำไปสู่การลอยตัวจะต้องยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทรายซึ่งเดิมกำหนดเป็น 3 ส่วน คือ น้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ(โควตาก.) น้ำตาลทรายดิบส่งออก 8 แสนตัน (โควตาข.) น้ำตาลทรายส่งออกส่วนที่เหลือจากโควตาก.และข. (โควตาค.) โดยแนวทางใหม่จะป้องกันการขาดแคลนบริโภคในประเทศด้วยการกำหนดให้โรงงานน้ำตาลทรายต้องสต็อกน้ำตาลทรายขาวรองรับล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้นำน้ำตาลทรายไปส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากขายออกไปจนทำให้ขาดแคลนจะมีโทษ

"เชื่อว่าระบบโควตาดังกล่าวจะไม่ทำให้น้ำตาลทรายขาดแคลน เพราะปัญหาที่ผ่านมาราคาน้ำตาลทรายไม่สอดรับกับตลาดโลก เมื่อราคาน้ำตาลต่างประเทศสูงกว่าก็จะทำให้เกิดการไหลออก และหากราคาในประเทศสูงกว่าจะทำให้น้ำตาลไหลเข้า เมื่อราคาในประเทศใกล้เคียงตลาดโลกจะสร้างความสมดุลมากขึ้น นอกจากนี้การลอยตัวจะนำไปสู่ระบบการซื้อขายที่เสรี กลไกการค้าเสรีจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"นายสมศักดิ์กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลุ้นลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเริ่มธ.ค.นี้". (01-05-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 03-05-2560, เข้าถึงได้จาก :