เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลิ้นจี่แม่กรองขาดตลาด ราคาพุ่งแตะโลละ200-เตือนระวังของปลอม

28 เมษายน 2560
1,357
นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นแหล่งผลผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญในภาคกลาง มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อัมพวา และ อ.บางคนที ส่วนใหญ่เป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง และเป็นราชินีผลไม้ของจังหวัดที่คนทั่วไปเรียกว่า "ลิ้นจี่แม่กลอง"
จุดเด่นของลิ้นจี่แม่กลอง เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้ม เปลือกแข็ง ตุ่มค่อนข้างแหลม เปลือกด้านในจะมีสีชมพู มีกลิ่นหอม หวาน เนื้อแห้งร่อนไม่ติดเมล็ด เนื้อสีขาวหรือขาวนวล เมล็ดเล็ก บ่าของผลกว้างสวยเป็นรูปหัวใจ รสชาติเข้มจัด หวานนำเปรี้ยวตามเล็กน้อย ซึ่งตามปกติลิ้นจี่สมุทรสงครามจะให้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึง เมษายน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากลิ้นจี่เป็นพืชที่ต้องการอากาศหนาวเย็น บางครั้งให้ผลผลิตปีเว้นปี หรือบางครั้งอาจทิ้งระยะห่างนานถึง 3 ปี

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) พบว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการติดดอก จึงทำให้ลิ้นจี่ติดดอกน้อยและให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ ต่อเนื่องมา 2 ปี โดยในปีนี้พบว่า ยังมีปัญหาฝนหลงฤดูในช่วงที่ต้นกำลังติดดอก จึงทำให้ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่แม่กลองออกสู่ตลาดน้อยเพียง 200 กิโลกรัม ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาจึงสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท

อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อ เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดี นำลิ้นจี่จากแหล่งอื่นคุณภาพไม่ดีมาแอบอ้างว่าเป็นลิ้นจี่แม่กลองเพื่อหวังกำไร โดยนำมาขายตามแหล่งต่างๆ ในช่วงนี้ ซึ่งท่านที่สนใจต้องการทราบสถานการณ์การผลิตของลิ้นจี่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3233-7954 หรือ อีเมล zone10@oae.go.th
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลิ้นจี่แม่กรองขาดตลาด ราคาพุ่งแตะโลละ200-เตือนระวังของปลอม". (28-04-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 29-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/267499