เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนสวนมังคุดเฝ้าระวัง เพลี้ยไฟ-เนื้อแก้วยางไหล

28 เมษายน 2560
1,584
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุด ในช่วงอากาศร้อนมีฝนตกให้ระวังปัญหาอาการเนื้อแก้วและยางไหล โดยจะแสดงอาการเนื้อเป็นสีใส มีลักษณะฉ่ำน้ำอยู่ภายใน หรือพบน้ำยางสีเหลืองไหลอยู่ภายในผล และน้ำยางบางส่วนไหลออกมาภายนอกผลจะเห็นผิวเปลือกผลมังคุดเป็นจุดๆ วิธีป้องกันควรให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุก 3 วัน ในกรณีที่ฝนไม่ตก หากมีฝนตกหนักให้ระบายน้ำออกจากแปลงให้ได้มากที่สุด จากนั้นใส่ปุ๋ยบำรุงผลมังคุดตามค่าวิเคราะห์ดินและใบพืช หากไม่ได้มีการวิเคราะห์ดินและใบพืช ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17+2 (MgO) อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น เท่ากับ 1 ใน 3 ของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม เช่น ต้นมังคุดขนาดทรงพุ่ม 3 เมตร ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี 1 กิโลกรัมต่อต้น
นอกจากนี้ขอให้ระวังเพลี้ยไฟ จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช มักพบการระบาดในระยะที่มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทำลายชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลาก ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ หากพบให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนสวนมังคุดเฝ้าระวัง เพลี้ยไฟ-เนื้อแก้วยางไหล". (28-04-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 29-04-2560, เข้าถึงได้จาก :